Bruggestraat in binnenstad Harderwijk mogelijk autoluw.
Bruggestraat in binnenstad Harderwijk mogelijk autoluw. Google Streetview

Bruggestraat in binnenstad Harderwijk mogelijk autoluw: route van Markt naar Boulevard aantrekkelijker maken voor voetgangers

15 september 2023 om 15:15 Verkeer en vervoer

HARDERWIJK Het behoud en verbeteren van de leefbaarheid in de binnenstad weegt zwaar bij de politieke partijen in de Harderwijker gemeenteraad. Dat werd duidelijk tijdens de discussie rond de binnenstad visie.

Verbetering van de situatie rond de Vuldersbrink en het autoluw maken van de Bruggestraat zijn ook belangrijke punten die worden genoemd. Partijen vinden dat er balans moet zijn tussen de economische belangen van de ondernemers en de leefbaarheid voor de inwoners.

Het autoluw maken van de Bruggestraat wordt door het merendeel van de partijen van belang gevonden. Het college van burgemeester en wethouders is daarvan ook voorstander. Hierdoor moet de route van de Markt naar de Boulevard aantrekkelijker worden voor voetgangers.

ONDERNEMERS

Jan van Panhuis (SGP) vindt de belangen van de aan de Bruggestraat gevestigde ondernemers als enige boven het autoluw maken moeten worden gesteld. Partijen zijn het er wel over eens dat een goed verkeerscirculatieplan van belang is voor tot het autoluw maken van de straat wordt overgegaan.

De aanpak van de Vuldersbrink wordt ook als belangrijk gezien. Er wordt veel overlast ondervonden, vooral door de bewoners van het gebied.  Ook is er sprake van verkeersonveiligheid. Wilco Bos vindt dat de eventuele komst van een theater in dit gebied uit de visie moet worden geschrapt. Wethouder Wilco Mazier deelt die mening niet. Het is een optie die is genoemd in de visie, zoals ook de komst van een hotel in de visie is opgenomen.

LEEGSTAND

Meerdere partijen vinden de toenemende leegstand van panden, onder meer in de Donkerstraat, zorgelijk. Menno Doppenberg (VVD) bepleit dat het college van burgemeester en wethouders het gesprek aangaat met vastgoedeigenaren. De hoge huren spelen ondernemers parten maar eigenaren van panden lijken deze liever leeg te laten staan dan de huren te verlagen.

Het toevoegen van meer woningen op plekken waar leegstand ontstaat mag rekenen op brede steun. Dat geldt ook voor het toevoegen van meer bomen aan de binnenstad. In het algemeen wil men meer groen zien in de binnenstad. Zoals ook fietsparkeren als belangrijk wordt gezien. 

COFFEESHOP

Het CDA pleit voor verplaatsing van de coffeeshop Columbus uit de Donkerstraat. Ook dit om overlast tegen te gaan. Deze partij wil ook de entree naar de binnenstad aantrekkelijker maken. Mensen die parkeren in bijvoorbeeld de Houtwal vragen zich nu af waar de binnenstad is, zo geeft Gerdien Morren aan. 

Wilco Bos (PvdA) wil een fietsroute via de binnenstad naar de Boulevard. Voor dit idee lijkt hij meerdere medestanders te hebben. De vrees bestaat dat plannen niet uitgevoerd kunnen worden door minder geld van het Rijk voor de gemeente. Wethouder Wilco Mazier wijst erop dat voor de eerste plannen tweehonderdduizend euro is gereserveerd.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie