Veel onderhoud staat de komende jaren gepland in het centrum van Harderwijk.
Veel onderhoud staat de komende jaren gepland in het centrum van Harderwijk. pixabay

Verschillende wegen binnenstad Harderwijk komende jaren opgeknapt

17 maart 2023 om 13:37 Verkeer en vervoer

HARDERWIJK Aan de gemeenteraad van Harderwijk wordt gevraagd een krediet van 1.834.902 euro beschikbaar te stellen voor het opknappen van tien straten in de binnenstad. Daarnaast wordt voorgesteld dit en de komende twee jaar in totaal 505.902 euro te reserveren voor de aanpak van de resterende straten.

Het opknappen van de wegen valt binnen het totale plan voor de vernieuwing van de binnenstad. De afgelopen jaren is hiermee al begonnen met als meest recente voorbeeld de reconstructie van de Brugge/Vijhestraat en de herinrichting van de Havendam.

Met het voorstel dat nu wordt gedaan wordt een vervolg gegeven aan de wens om alle straten in de binnenstad te voorzien van een uniforme inrichting met een verhoogde beeld- en belevingskwaliteit. Dat wordt van belang gevonden omdat in 2031 de internationale Hanzedagen in Harderwijk worden gehouden. De wegen staan verder al op de planning voor onderhoud. In 2031 heeft Harderwijk ook honderd jaar stadsrechten. Er wordt veel internationale en toerisme verwacht. In totaal tussen de 200.000 en 300.000 mensen.

De straten die worden aangepakt zijn geselecteerd op basis van noodzakelijk onderhoud en een efficiënte werkvolgorde binnen de financiële kaders. In 2029 moet de volledig binnenstad zijn opgeknapt.

Het project heeft een verbondenheid met het uitvoeringsprogramma binnenstadvisie 2030. Deze wordt binnenkort aan de raad voorgelegd. In die visie, die de binnenstad op hoofdlijnen economisch beschouwd, staan specifieke locaties genoemd waar meer ingrijpende verandering nodig zijn. Als een locatie zich aandient voor aanpak wordt een voorstel aan de raad gedaan. Als voorbeeld wordt genoemd de Waltorenstraat/Vuldersbrink die op de planning staat voor 2025.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie