Foto ter illustratie.
Foto ter illustratie. Pixabay

Pilot menstruatieproducten voor scholieren en inwoners nog niet gestart door personeelswissel bij gemeente Harderwijk

19 september 2023 om 09:30 Politiek

HARDERWIJK Christel van der Stouw (Harderwijk Anders) kwam tijdens de behandeling van de kadernota voor een verrassend antwoord te staan op een door haar ingediende motie.

Hierin werd het college van burgemeester en wethouders gevraagd bij de begroting met een voorstel te komen hoe structureel menstruatieproducten kunnen worden verschaft aan scholieren en inwoners. Dit op basis van de uitkomsten van een pilot waartoe de raad in 2021 een motie heeft aangenomen.

Daarin werd het college gevraagd bij de kadernota te komen met een voorstel maar dat werd door Van der Stouw gemist in het voorstel van het college. De motie werd door haar ingediend, mede namens PvdA, GroenLinks en SGP. Men ziet menstruatieproducten als een basale levensbehoefte. Menstruatiearmoede kan, zo geeft men aan, een probleem zijn voor scholieren maar speelt ook breder.

TOTALE VERRASSING

Het antwoord van wethouder Marcel Companjen kwam als een totale verrassing. Door wisseling van personeel is de pilot nog nooit uitgevoerd. Daarmee wordt nu wel op korte termijn alsnog een start gemaakt.  De raad is over het uitstel echter nooit geïnformeerd.

De uitkomsten daarvan kunnen echter niet worden meegenomen in de begroting voor 2024 omdat de pilot pas in de loop van dat jaar eindigt. Aan de hand van de uitkomsten wil het college bij de kadernota 2025 dan met een voorstel komen hoe de benodigde gelden kunnen worden geborgd in de begroting. Er restte geen andere oplossing dan de motie in te trekken.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie