Foto ter illustratie.
Foto ter illustratie. Pixabay

Gemeente Harderwijk maakt pas op de plaats om grote stijging van woonlasten op later moment te voorkomen

18 september 2023 om 11:01 Politiek

HARDERWIJK Er moet door het college van burgemeester en wethouders een lijst worden opgesteld met plannen die eventueel kunnen worden uitgesteld. Hierbij moet een onderbouwing worden gegeven en welke prioriteit een plan heeft.

Dat is de uitkomst van een motie van VVD en Gemeentebelang die door een meerderheid van de raad is aangenomen. Aanleiding is dat partijen zien dat er de komende jaren een flinke uitdaging ligt om de begroting op orde te brengen. Door nu pas op de plaats te maken wil men voorkomen dat op een later moment de woonlasten harder dan regelmatig stijgen of dat er extra moet worden bezuinigd.

MOTIES

Het was één van de moties die aan de orde kwam tijdens de behandeling van de kadernota aan de hand waarvan de begroting voor 2024 en de jaren daarna wordt opgesteld. Met de motie rond de priotering van plannen wil de merderheid van de raad bereiken dat de oplossingen richting het zogenaamde ravijnjaar 2026 niet worden uitgesteld. In dat jaar wordt de gemeente flink gekort op de bijdragen die het Rijk verstrekt via het gemeentefonds.

VVOG

Het college moet wat de raad betreft wel de aanvraag van een kunstgrasveld van de voetbalvereniging VVOG alsnog honoreren. Deze was aanvankelijk geweigerd op basis van een rapport van een door de gemeente zelf ingeschakeld bureau dat van oordeel was dat de vereniging over voldoende velden beschikt.

Wethouder Marcel Companjen geeft aan dat het college inmiddels zelf ook het standpunt heeft dat de aanvraag alsnog moet worden gehanteerd. Dit op basis van een onderzoek van de KNVB waarin de noodzaak van een extra veld wordt onderstreept. Wel moet nog het benodigde geld worden gevonden. Dat maakt elders een bezuiniging nodig volgens de wethouder. Alleen de SGP stemde tegen vanwege voetbal op zondag.

ACTIE HIGH FIVE

Er werd slecht één wijzigingsvoorstel ingediend. Gemeentebelang wil dat de 30.000 euro wordt geschrapt voor de actie High Five die ouders moet stimuleren hun kind lopend of met de fiets naar school te brengen. Mark de Lange vindt dat ouders zelf moeten beslissen hoe zij hun kinderen naar school brengen.

Dat voorstel schoot de andere partijen in het verkeerde keelgat. Zij vinden het van groot belang dat ouders worden gestimuleerd hun kinderen niet met de auto te brengen. De meeste ongevallen worden veroorzaakt in de omgeving van scholen door auto’s. Kinderen die lopend of fietsend naar school komen worden beloond met muntjes die ze kunnen inleveren voor een cadeau.

KRITIEK OP HIGH FIVE

In tweede instantie gaf gemeenteraadslid De Lange aan er wel achter te staan dat minder van de auto gebruik wordt gemaakt. Zijn kritiek richt zich vooral op de actie High Five. Desnoods is hij bereid meer geld uit te trekken om het gewenste doel te bereiken maar dan wel via een andere actie. Partijen vinden dat de actie echter gewoon doorgang moet vinden.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie