Wilco Bos is nog niet klaar met de politiek
Wilco Bos is nog niet klaar met de politiek Karin Huijzenveld

PvdA: Een plan voor Harderwijk

Politiek

HARDERWIJK Een plan voor Harderwijk. Dat is de slogan van het verkiezingsprogramma van de PvdA in Harderwijk voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Met een betaalbare woning voor iedereen, dat niemand buiten de boot valt en iedereen sport en cultuur kan deelnemen. Wilco Bos is voor de tweede keer lijsttrekker voor zijn partij.Wilco Bos is sinds 2009 in de gemeente Harderwijk woonachtig. Een jaar later stond hij voor het eerst op de lijst. Op zijn verzoek op een niet verkiesbare plaats. Het wegvallen van twee personen maakte dat dit plek vijf werd. De PvdA haalde vier zetels en mocht in de persoon van Laurens de Kleine een wethouder leveren.

Dat maakte dat Wilco toch voor een plek in de raad in aanmerking kwam. ,,Ik heb dat niet gedaan. Het eerste kind was op komst en ik had net een nieuwe baan. Als ik iets doe wil ik het goed doen. Dat maakte dat er een andere in de raad kwam die ook gewoon de gehele periode heeft afgemaakt.”

POLITIEK De jaren daarna werd hij actiever in de politiek en werd onder meer voorzitter van de regio-commissie van de PvdA. In 2014 stond hij opnieuw op de lijst, echter ook nu op een niet verkiesbare plek op zijn verzoek. ,,Ik werd daarna wel raadsvolger in de commissie Ruimte en vervolgens in meerdere commissies. In 2018 werd ik lijsttrekker waardoor ik er nu bijna mijn eerste periode als raadslid en fractievoorzitter heb opzitten. Maar ik ben nog niet klaar met de politiek, er is in Harderwijk nog genoeg te doen.”

Wanneer Bos terugkijkt naar de afgelopen raadsperiode is hij niet ontevreden. ,,Het gaat hier politiek gezien best wel goed. Omdat we een geschiedenis hebben van twintig jaar een brede coalitie waarin altijd wel een deel van het eigen programma is vertegenwoordigd. Bovendien is er financieel altijd een goed beleid gevoerd waardoor je zowel vanuit de coalitie als de oppositie waar wij in zitten altijd nog wel een deel van je eigen punten kunt verwezenlijken.”

Dat laatste is, zo zegt Wilco Bos, onder meer gelukt door de instemming van de raad met zijn voorstel honderd extra sociale huurwoningen in Harderweide te realiseren. Maar ook extra geld voor armoedebestrijding. ,,Voorstellen worden beoordeeld of ze goed of slecht zijn en aan de hand daarvan wordt beslist of ze al dan niet worden afgenomen.”

AFSTAND Veel inzet heeft Wilco Bos, samen met Ank Kuiper (D66) gepleegd als het gaat om de aanbesteding van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daar dreigen mensen op afstand te worden gezet waardoor er geen begeleiding meer beschikbaar zou zijn voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en mensen met dementie. ,,We hebben anderhalve week moeten besteden aan het verkrijgen van alle informatie, die kregen we steeds maar ten dele. Het was een soort raadsverzoek om openbaarheid van bestuur.”

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een nieuwe aanbesteding waardoor de benodigde zorg alsnog is veilig gesteld. De PvdA’er ziet dit als één van de nadelen wanneer beleid op afstand wordt gezet, zoals bij deze aanbesteding namens zeven gemeenten.

Grote punt van zorg bij Wilco Bos is de bouw van voldoende sociale huurwoningen. ,,De wachttijden zijn veel te lang. Je moet bijna vijftien jaar wachten op een sociale huurwoning. Dat zou betekenen dat mijn kinderen pas rond hun dertigste in aanmerking zouden komen voor een woning. Ik hoop dat ze voor die tijd een woning kunnen kopen.”

GELD Harderwijk heeft miljoenen extra van het Rijk gekregen voor woningbouw. Bos betreurt het dat dit geld onvoldoende wordt ingezet voor de bouw van sociale huurwoningen. Zoals er naar zijn mening veel te weinig in deze sector is gebouwd binnen het Waterfront. De extra gelden worden vooral gebruikt voor middelduur en goedkope koopwoningen. ,,Ik had liever gezien dat het geld in de bouw van sociale huurwoningen was gestoken.”

De tweedeling tussen arm en rijk wordt, zo zegt Bos, steeds groter. Dat maakt volgens hem de bouw van gemengde wijken steeds noodzakelijker omdat de praktijk uitwijst dat dit de leefbaarheid van iedereen ten goede komt. Hij is voorstander van de komst van een nieuwe woonwijk in het voormalige eendengebied tussen Harderwijk en Hierden. ,,Met betaalbare huurwoningen maar ook dure woningen waarmee je kunt voldoen aan de vraag. Wanneer je alleen maar dure woningen bouwt komen hier mensen uit het westen in te wonen van wie de kinderen ook weer een huis moeten hebben. Dan worden de problemen rond de woningnood alleen maar groter.”

In de nieuwe wijk moet ruimte zijn voor sociale huurwoningen, seniorenwoningen, een Knarrenhof. Maar hij vindt het ook belangrijk dat deze wijk zijn eigen voorzieningen krijgt zoals een supermarkt, een school en een zorgcentrum. Zaken die hij mist binnen het Waterfront waardoor de bewoners van die wijk op voorzieningen zijn aangewezen in de binnenstad en oudere wijken.

Wijnand Kooijmans

advertentie
advertentie
Afbeelding
Appartementen onbewoonbaar na brand in Zeewolde 5 aug, 14:45
Afbeelding
Gondelvaart met 4.500 scouts in Zeewolde 5 aug, 08:57
Afbeelding
Provincie Gelderland vaart voor het eerst mee met Pride Amsterdam 5 aug, 08:45
Afbeelding
Provincie Gelderland waarschuwt voor steile bodems in zwemlocaties 4 aug, 10:27
Afbeelding
Brand aan boord van Harderwijks schip 4 aug, 09:00
Afbeelding
‘Bus biedt zoveel meer aan techniek’ 3 aug, 15:00
Afbeelding
Kamers vol historische verhalen bij Stadsmuseum Harderwijk Uitjes in de regio 3 aug, 11:00