Afbeelding ter illustratie.
Afbeelding ter illustratie. pixabay

Harderwijk wil grip houden op toewijzen sociale woningbouw

1 december 2023 om 11:42 Wonen

HARDERWIJK Met het vaststellen van een nieuwe huisvestingsverordening wil de gemeente Harderwijk grip houden op het toewijzen van sociale huurwoningen. Het college van burgemeester en wethouders biedt deze nu de raad aan voor vaststelling.

Gelijktijdig wordt de raad voorgesteld het doorstroom experiment te verlengen vanaf het moment dat de nieuwe huisvestingsverordening moet ingaan. Dat moet uiterlijk voor 1 maart komend jaar plaatsvinden omdat dan de huidige verordening afloopt. Met het experiment wordt bereikt dat mensen met voorrang een woning kan worden toegewezen wanneer zij van een goedkope woning doorstromen naar een duurdere woning.

URGENTIE

In de verordening zijn ook regels opgenomen voor het toewijzen van urgentie aan woningzoekenden die met spoed woonruimte zoeken. Onderzocht is of wordt voldaan aan de voorwaarde dat een huisvestingsverordening alleen mag worden ingesteld indien er aantoonbaar sprake is van een schaarste aan sociale huurwoningen. De verordening geldt voor een maximale periode van vier jaar.

Streven is te komen tot een nieuw, regionaal afgestemde verordening, met gelijke regels voor iedereen binnen de zes gemeenten op de Noord-Veluwe. Dat proces is nog niet afgerond en vraagt meer tijd dan voorzien. Om die reden wordt de raad van Harderwijk voorgesteld de huidige huisvestingsverordening opnieuw vast te stellen.

TIJD

Met dit besluit wordt voorkomen dat een juridische basis voor de verdeling en toewijzing van sociale huurwoningen en de regels voor urgentie en de werkwijze van de urgentieregeling komt te vervallen. En wordt tijd gewonnen aan de nieuwe verordening te werken.

Op dit moment wordt door het kabinet gewerkt aan een aangepaste Huisvestingswet. Met de aanpassing krijgen gemeenten de mogelijkheid om bindingseisen te stellen aan een deel van de sociale koopwoningen als het om nieuwbouw gaat. Door het vallen van het kabinet is het echter onduidelijk hoe het verder gaat met deze wet.

DALING

Uit het onderzoek naar de schaarste in de sociale huursector blijkt dat in de zes gemeenten gemiddeld 23 procent van de woningvoorraad in het bezit is van een woningcorporatie. Binnen de gehele regio is er sprake van een flinke daling van het aantal verhuringen per gemeente. In Harderwijk zijn 5.300 woningen in de sociale sector aanwezig. Binnen dat aantal is er in 2022 in Harderwijk, maar 269 woningen opnieuw verhuurd.

Het wordt aannemelijk gevonden dat door de druk op de woningmarkt in zijn geheel de doorstroming vanuit sociale huurwoningen naar een ander type afneemt en daardoor ook het aantal vrijkomende woningen afneemt. Alleen in Oldebroek en Ermelo werden er meer woningen verhuurd in 2022 maar dat was vooral een gevolg van nieuwbouw.

Het totaal aantal ingeschreven woningzoekenden in de regio bedroeg per 1 januari van dit jaar bijna dertigduizend mensen. De cijfers van het aantal mensen dat actief een woning zoekt zijn over 2023 nog niet bekend. In 2022 waren dan 7.657 mensen. Op iedere advertentie kwamen gemiddeld 140 reacties binnen.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie