Bij de aanpak van permanente bewoning kiest de gemeente Harderwijk voor een andere strategie.
Bij de aanpak van permanente bewoning kiest de gemeente Harderwijk voor een andere strategie. Foto: Pixabay

Harderwijk pakt permanente bewoning recreatiewoningen anders aan: verhuurder krijgt nu dwangsom

24 maart 2023 om 15:28 Wonen

HARDERWIJK Bij de aanpak van permanente bewoning kiest de gemeente Harderwijk voor een andere strategie. Niet langer wordt de huurder hard aangepakt maar de verhuurder en tussenpersonen. De handhaving gaat zich op hen richten terwijl de huurder ondersteuning en zorg geboden gaat worden.

Door de gemeente is een beleid gevoerd dat langdurige bewoning van recreatieobjecten is tegengegaan. Uit waarnemingen en recent uitgevoerde controles is gebleken dat er echter nog steeds sprake is van permanente bewoning. Ook hebben die bewoners zich niet ingeschreven in de administratie van de gemeente terwijl zij dat wel verplicht waren.

LUCRATIEF

Bij de vaststelling van beleidsregels rond het strijdig gebruik van recreatiewoningen wordt geconcludeerd dat dit probleem blijft bestaan zolang eigenaren/verhuurders hierop niet worden aangesproken. Vooral omdat het op dit moment (te) lucratief is om mensen illegaal permanent te laten wonen.

Door het college van burgemeester en wethouders wordt meegewogen dat personen die permanent wonen dit vaak niet uit vrije keuze doen. Ze voelen zich gedwongen omdat het moeilijk is een woning te vinden op de huidige woningmarkt of door andere feiten en omstandigheden. Dat kan bijvoorbeeld een echtscheiding zijn.

BEREIKBAAR

Dat betekent, zo geeft het college aan, veelal geen verbetering van hun situatie omdat zij hoge kosten maken, verder verwijderd raken van een sociaal netwerk en moeilijk te bereiken zijn voor zorg en hulp van de overheid. Dat maakt, zo meent het college, dat eigenaren en exploitanten het meest profijt trekken van de permanente bewoning.

Dat maakt dat de focus van de handhaving komt te liggen op de eigenaren en tussenpersonen. Dat maakt dat zijn worden aangeschreven een eind te maken aan permanente bewoning en er voor zorg te dragen dat deze, na het vertrek van de bewoners, ook in de toekomst niet meer plaats vindt. Hierbij wordt tevens een dwangsom opgelegd die ook gaat gelden voor toekomstige eigenaren.

GEBRUIKERS

Het betekent ook dat de gemeente niet langer handhavend optreedt tegen de gebruikers, veelal kwetsbare personen, maar hen gaat helpen binnen de verantwoordelijkheden die een gemeente heeft. Door tegen hen met een langere prioriteit handhavend op te treden ontstaat voor hen de mogelijkheid de rechten die een huurder heeft richting de verhuurder af te dwingen.

Daarnaast biedt de gemeente gebruikers ondersteuning en zorg om op eigen kracht vervangende woonruimte te vinden. Dit als aanvulling op hetgeen van de bewoners zelf mag worden verwacht in het kader van zelfredzaamheid. Om geen onjuiste verwachtingen te wekken wordt wel duidelijk aangegeven dat de gemeente zelf geen vervangende woonruimte kan en zal aanbieden. De betreffende personen worden doorverwezen of in contact gebracht met daartoe verantwoordelijke instanties.

Bestaande zaken blijven wel volgens het oude beleid uitgevoerd.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie