Het flexwonen wordt meegenomen in de woonvisie.
Het flexwonen wordt meegenomen in de woonvisie. Pixabay

Komst flexwoningen alleen haalbaar op regionaal niveau, slechts in Harderwijk is geen optie

17 maart 2023 om 14:01 Wonen

HARDERWIJK Nog dit jaar wil de gemeente Harderwijk, samen met de woningcorporaties en de provincie Gelderland, de kansrijke locaties voor de bouw van flexwoningen in kaart brengen. Om de bouw mogelijk te maken wordt aangegeven dat het essentieel is dat flexwonen niet op Harderwijkse schaal maar breder wordt opgepakt. Het flexwonen wordt meegenomen in de woonvisie.

Dat stelt het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de raad. Aanleiding is de motie die in juli 2020 is aangenomen door de raad waarin het college werd gevraagd te onderzoeken of het realiseren van flexwoningen een aantrekkelijk alternatief kan zijn voor de gemeente Harderwijk. Naast de locaties moesten ook de doelgroepen worden benoemd die in aanmerking komen voor zo’n woning.

EXCUUS

Door het college wordt excuus aangeboden dat de uitvoering van de motie zo lang op zich heeft laten wachten. Aangegeven wordt dat er geen sprake is van onwil. Door onder meer een geringe bezetting aan ambtelijke capaciteit heeft, zo stelt het college, flexwonen niet de aandacht gekregen die het vraagt. Ook wordt gesteld dat het huidige college de prioriteit legt bij het realiseren van voldoende permanente woningen. Een tijdige ontwikkeling van de locaties hiervoor draagt structureel bij aan het terugdringen van het woningtekort. De beschikbare ambtelijk capaciteit wordt hiervoor volledig benut. De beperkte ruimte in de gemeente Harderwijk maakt verder, zo geeft het college aan, dat er niet zomaar flexwoningen geplaatst kunnen worden op braakliggende gronden.

KOSTEN

Financieel lijkt het, zo stelt het college, ook niet haalbaar alleen op Harderwijks niveau flexwoningen te plaatsen. Door de woningcorporaties is aangegeven dat de woningen minimaal vijftien jaar in gebruik moeten blijven om de kosten te dekken. Binnen de gemeente Harderwijk is het verplaatsen van grotere aantallen flexwoningen geen haalbare kaart.

De enige oplossing is, zo geeft het college aan, flexwoningen frequent te verplaatsen op regionale schaal. De woningcorporaties zien dit ook als enige haalbare oplossing en willen hier in samenwerking met de gemeenten op de Noord-Veluwe de mogelijkheden voor in kaart brengen. Gedacht kan worden aan een soort van roulatieschema over de deelnemende gemeenten.

VERKENNING

Door het Harderwijkse college wordt verwacht dat de benodigde verkenning in de tweede helft van 2023 gereed zal zijn. Het college geeft aan het belangrijk te vinden aan te haken op de regionale verkenning en niet op Harderwijkse niveau met flexwonen aan de slag te gaan. Het regionaal oppakken van dit traject leidt er ook toe dat binnen de gemeente Harderwijk voldoende focus kan blijven op de realisatie van permanente woningbouwprojecten.

In de dit jaar op te stellen woonvisie wil het college, samen met de gemeenteraad, afwegen welke rol flexwonen kan spelen in de Harderwijkse woningbouwopgave. Daarin speelt de beoogde doelgroep ook een belangrijke rol en het type locaties.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie