!
De bestaande geluidsschermen moeten worden vervangen.
De bestaande geluidsschermen moeten worden vervangen. Wijnand Kooijmans

Komst nieuwe geluidsschermen langs A28 in Harderwijk stapje dichterbij, dit zijn de plannen

16 februari 2024 om 14:52 Verkeer en vervoer

HARDERWIJK In maart wordt gestart met de aanbesteding van de geluidsschermen van de A28 langs het plan Harderweide. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk heeft de uitgangspunten vastgesteld voor de beeldkwaliteit van de schermen.

De aankomende jaren wordt er langs de A28 in Harderwijk gewerkt aan de geluidsschermen. Het gaat om een nieuw geluidsscherm ter hoogte van Harderweide en de vervanging van de bestaande geluidsschermen ter hoogte van Slingerbos, de Weisteeg, Fazantlaan en Tweelingstad.

Voor het geluidsscherm ter hoogte van Harderweide is de gemeente Harderwijk verantwoordelijk. Het gaat om drie gedeeltes. Eén deel wordt geplaatst op de grondwal langs de Groene Zoomweg, een tweede deel langs de A28. Het derde en laatste deel, ook langs de A28, komt tussen de grondwal en de Botterweg. De eerste twee delen staan op grond van de gemeente, het derde deel voorlopig op grond van de Nederlandse staat. Dat maakt dat hierover uitvoerig afspraken nodig zijn met Rijkswaterstaat.

RENOVATIE

De geluidsschermen waarvoor Rijkswaterstaat aanzet is als het gaat om vervanging worden aangepakt als onderdeel van het meerjarenprogramma ‘Geluidsanering en vervanging en renovatie.’ Het gaat om schermen die in de jaren negentig zijn geplaatst. De huidige geluidsnormen zijn reden om de nieuwe geluidsschermen hoger te maken dan de bestaande schermen. Het geluidsscherm ter hoogte van de Weisteeg wordt vervangen door een iets langer geluidsscherm.

Ter hoogte van de Fazantlaan, waar nu geen scherm staat, wordt een nieuw scherm geplaatst. De gemeente Harderwijk draagt financieel bij aan hogere geluidsschermen ter hoogte van Tweelingstad. Dit in het belang van de omwonenden van de A28.

EENDUIDIG

Met het beeldkwaliteitsplan wil de gemeente voorkomen dat er een rommelig beeld ontstaat van de aan te brengen geluidschermen langs de A28. Dat zou een druk wegbeeld met zich meebrengen dat niet de voorkeur geniet van Rijkswaterstaat. Het college wil voorkomen dat er mogelijk discussies ontstaat en vertraging bij het verlenen van de benodigde vergunningen.

In de uitgangspunten is aandacht besteed aan duurzaamheid. De toe te passen materialen dienen zoveel mogelijk biobased (materiaal van stoffen die afkomstig zijn van planten of schimmels) en/of recyclebaar te zijn. Op dit moment loopt al de selectieprocedure voor het project geluidsschermen langs het gebied Harderweide. Verwacht wordt dat nog deze maand een vijftal gegadigden kunnen worden geselecteerd die in aanmerking komen om in te schrijven voor de aanleg van de geluidsschermen.

Het project wordt stikstof neutraal gerealiseerd. Dat betekent dat bij de werkzaamheden uitsluitend elektrisch materieel wordt ingezet. Het college wil hier nadrukkelijk de aandacht op vestigen. Voor de werkzaamheden moet bovendien nog een vergunning worden afgegeven. De uitgangspunten zijn besproken met de commissie ruimtelijke kwaliteit/welstand.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie