Afbeelding
Pixabay

Ook sportmanagement op sportparken Slingerbos en Strokel

Politiek

HARDERWIJK Het sportmanagement op de sportparken Hierden en Parkweg wordt voortgezet. Tevens worden hieraan vanaf 2023 de sportparken Slingerbos en Strokel in Harderwijk toegevoegd. Voorwaarde is wel dat de raad hiermee instemt.

Naar aanleiding van een evaluatie heeft de raad besloten tot een vervolgonderzoek dat nu is afgerond. De vrees bestaat dat indien er geen geld van de gemeente beschikbaar komt het sportmanagement geen doorgang kan vinden. De verenigingen vinden de eigen financiering al een grote verantwoordelijkheid en hebben geen middelen de inzet van de sportparkmanager volledig zelf te betalen.

De vier betrokken sportparken hebben de ambitie zich te ontwikkelen tot parken die uitnodigen om te sporten, te bewegen en te ontmoeten. Daarbij wordt actief ingespeeld op (maatschappelijke} ontwikkelingen en het bieden van een plek om te leren, te verblijven en te ontmoeten.

Een cruciale rol ziet men weggelegd voor de sportparkmanager. Vanuit ervaringen op de Parkweg en Hierden wordt gezien dat ontwikkelingen soms geen doorgang hadden gevonden zonder inzet van de manager. Verenigingen werken met vrijwilligers die zich in principe bezig houden en druk zijn met de eigen vereniging. Dat maakt dat verenigingen geen extra taken op zich kunnen nemen.

De sportclusters zijn overeen gekomen dat er een team sportparkmanagement moet komen die op deze clusters werkzaam is. Zo ontstaat een goede samenwerking en kunnen overkoepelende keuzes worden gemaakt. Gezamenlijk betalen ze jaarlijks 28.000 euro. Door de gemeente wordt jaarlijks 112.000 euro bijgedragen.

Belangrijk wordt gevonden dat de gemaakte afspraken voor de toekomst worden vastgelegd. De resultaten worden jaarlijks geëvalueerd.

Wijnand Kooijmans

Afbeelding
Tentweek Harderwijk in laatste week zomervakantie 13 uur geleden
Afbeelding
Boekpresentatie Ik lees en zing groep 3 13 uur geleden
Afbeelding
Ook voor de geslaagden van het VSO ZML De Lelie kan de vlag uit 13 uur geleden
Afbeelding
Podiumspektakel Harderwijk in opbouw 13 uur geleden
Afbeelding
Re-creatie Column 21 uur geleden
Afbeelding
Abnormaal Column 5 jul, 15:01
Afbeelding
Geen boete voor barmhartigheid 5 jul, 15:00