Afbeelding
Pixabay

Inclusie agenda niet langer onder kopje zorg en welzijn: Kwaliteitsslag door gemeente Harderwijk

Maatschappelijk

HARDERWIJK De inclusie agenda van de gemeente Harderwijk is losgekoppeld van het kopje zorg en welzijn. Dit tot tevredenheid van wethouder Martijn Pijnenburg. De agenda houdt volgens hem veel meer in dan alleen oplossingen bieden voor fysieke beperkingen.

Het feit dat iemand blind is betekent, zo zegt Pijnenburg, bijvoorbeeld niet dat iemand zich niet zelfstandig door de stad kan bewegen. Dat betekent dat de stad zo moet zijn ingericht dat dit ook in de praktijk mogelijk is en geen hindernissen onderweg aanwezig zijn. De inclusie agenda is aangepast na onderzoek wat er allemaal al gebeurt in Harderwijk en wat bijdraagt aan inclusie. Iedereen moet mee kunnen doen, zo is het uitgangspunt onderstreept de wethouder nog eens.

REGENBOOGVLAG Er is al veel gedaan. Onder meer is de regenboogvlag op tafel gekomen en is gewerkt aan culturele diversiteit. Ook zijn er al stappen gezet om de openbare ruimte toegankelijk te maken. Om handen en voeten te geven aan de inclusie agenda wordt gewerkt aan een versie die ook gemakkelijk leesbaar is voor mensen die kampen met laaggeletterdheid.

Er is een duidelijke keuze gemaakt voor een lokale inclusie agenda die zich richt op leren en verbeteren, waarbij wordt uitgegaan van bestaande en lopende projecten. De lering die wordt getrokken uit projecten wordt ingezet op andere projecten zodat een olievlekwerking optreedt.

BELEID Het beleid is er op gericht duidelijk te krijgen wie tussen wal en schip dreigen te vallen. Maar ook hoe inwoners kunnen bijdragen aan het meedoen van anderen. Ingezet wordt op een publiekscampagne ‘Harderwijk zijn we samen.’ 

In de inclusie agenda is opgenomen dat er extra begeleiding moet komen voor kinderen met dreigende onderwijsachterstanden. Op indicatie kan dat al vanaf de peuteropvang. Ook komt er een regeling voor peuters waarvan één of beide ouders niet werken. Voor gezinnen komt er een regeling dat men in ieder geval kan beschikken over een computer.

GEZINNEN Voor gezinnen komt er de mogelijkheid een tegemoetkoming te krijgen voor extra schoolkosten. Voor minima is er de mogelijkheid deel te nemen aan een aanvullende collectieve zorgverzekering. Jongeren die achttien worden krijgen van de gemeente een brief met daarin aangegeven wat er verandert in hun situatie en welke verantwoordelijkheid zij hebben van die leeftijd.

INFORMATIE Voor jongeren komt er een website waar ze informatie op kunnen vinden maar ook vragen stellen. Beschermd wonen op indicatie valt ook onder de inclusie agenda. Voor Polen en Turken komt er een sleutelfiguur. Die heeft bijvoorbeeld overleg met Stimenz en Omnia om preventief te kijken hoe Poolse huurders hun plek vinden en een goede relatie krijgen met hun buren.

TER INZAGE De inclusie agenda wordt ter inzage gelegd zodat iedereen de kans heeft hierop te reageren voor de definitieve agenda wordt opgesteld.

Wijnand Kooijmans

advertentie
advertentie
Afbeelding
GroenLinks en de PvdA kijken tevreden terug op avond over energietransitie in De Roef in Harderwijk 1 uur geleden
Afbeelding
Huisschilder Jeroen van Garderen uit Harderwijk razend populair op Instagram en TikTok: 'Eerlijke en praktische tips delen' 2 uur geleden
Afbeelding
Boa's van gemeente Harderwijk mogen proces-verbaal opmaken bij nieuwe proef 2 uur geleden
Afbeelding
GroenLinks Harderwijk betreurt het stoppen van Veluwe Duurzaam 4 uur geleden
Afbeelding
Dwangsom van 10.000 voor werkzaamheden zonder vergunning in Harderwijk was terecht 5 uur geleden
Afbeelding
Vervullen vacatures nog lastiger, werkgevers zoeken oplossingen 8 uur geleden
Afbeelding
Lifeline jongerendienst in de Regenboog in Harderwijk: leeftijdgenoten een onvergetelijke avond bezorgen 20 uur geleden