In de afgelopen jaren is de opening van Lelystad Airport herhaaldelijk uitgesteld.
In de afgelopen jaren is de opening van Lelystad Airport herhaaldelijk uitgesteld. Shutterstock

Lobby Lelystad Airport stopt definitief vanuit gemeente Harderwijk, minder overtuigd van economische kansen

6 maart 2023 om 13:30 Economie

HARDERWIJK Door de wethouder economie van vijf gemeenten is besloten definitief te stoppen met de lobby voor de opening van Lelystad Airport. Sinds de tweede helft van 2022 werd al geen invulling gegeven aan het programma.

Het stoppen met de samenwerking wordt door het Harderwijker college van burgemeester en wethouders naar buiten gebracht naar aanleiding van een motie in de gemeenteraad. Daarin werd door alle partijen, uitgezonderd de VVD, aangedrongen op het stopzetten van de lobby. Door de gemeenteraad van Nunspeet is eenzelfde besluit genomen. In de gemeente Ermelo haalde een motie de samenwerking te stoppen geen meerderheid. Naast deze drie gemeenten waren Putten en Zeewolde bij de samenwerking betrokken.

Lelystad Airport was één van de vier strategische thema’s in het uitvoeringsprogramma Samenwerking Noord Veluwe 2018. Aangenomen werd dat de ontwikkeling van Lelystad Airport een forse economische spin-off met zich zou meebrengen voor de gemeenten op de Noord-Veluwe. Deze kansen werden bijvoorbeeld gezien op het terrein van toerisme, bereikbaarheid en werkgelegenheid. Er werd overeenstemming bereikt over het loskoppelen van de toen lopende processen over ontwikkeling van de luchthaven inclusief de routes en de economische mogelijkheden die de luchthaven voor de Noord Veluwe zou bieden.

In de afgelopen jaren is de opening van Lelystad Airport herhaaldelijk uitgesteld. Vanuit verschillende groepen kwam steeds meer geluid dat pleit tegen de opening van de luchthaven. Inmiddels wordt ook minder gewicht gegeven aan de economische kansen die in 2018 nog aanleiding waren de lobby te starten. De eventuele economische kansen lijken, zo wordt aangegeven, niet op te wegen tegen de kosten voor milieu en klimaat. De lobby biedt, zo is de conclusie geen meerwaarde meer.

Elburg en Odebroek hebben destijds al besloten niet deel te nemen aan de lobby. Inmiddels is ook de discussie over de vliegroutes weer opgelaaid omdat de vliegtuigen deels toch weer over de Veluwe zouden gaan vliegen bij de landing. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie