Foto: Jan de Roo

Historie komt tot leven op Open lucht Monumentendag