De plek voor de stadsmuur waar het terras moet komen
De plek voor de stadsmuur waar het terras moet komen Wijnand Kooijmans

Geen terras voor café De Belofte buiten de stadsmuur in Harderwijk: ‘Afbreuk aan beschermd stadsgezicht’

22 september 2023 om 09:34 Winkels

HARDERWIJK In eerste instantie werd het plan van café De Belofte een terras op te richten in de groenstrook tussen de stadsmuur en de Vitringasingel bijna met gejuich ontvangen. Het zou, zo werd aangenomen, prima passen in de nieuwe visie voor de binnenstad zoals deze momenteel in behandeling is.

Maar het enthousiasme is verdwenen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in principe geen medewerking te verlenen aan het plan. Het gaat om een horecaterras met inbegrip van een speeltoestel, een bank rondom een monumentale boom, terrasafscheidingen, pergola-achtige constructies voor het ophangen van verlichting, schaduwdoeken, bloembakken, lage terreinafscheidingen en hagen.

SMEEPOORT

Conclusie is nu dat het gaat om het verdwijnen van groen en de komst van een eilandterras in het groen. Zonder dat er sprake is van een visuele relatie met café de Belofte omdat die is gelegen achter de Smeepoort. Met voorzieningen die een permanent karakter hebben. Voor de betreffende locatie ontbreekt, zoals dat wel het geval is voor bijvoorbeeld de horecaterrassen op de Markt, een toetsingscriteria.

Het college vindt dat de gewenste voorzieningen afbreuk doen aan de bestaande kwaliteit van die omgeving. Een grote impact hebben op de historische omgeving, het aanwezige groen en de stadsmuur. En daarmee het plan niet voldoet aan redelijke eisen van welstand. Het doet afbreuk, zo wordt aangegeven, aan het beschermd stadsgezicht.

MONUMENTALE BOOM

Het terras zou via een zijpoortje toegankelijk moeten worden vanuit het café. Omdat het terras en het café door de stadsmuur worden gescheiden is er, zo vindt het college, niet sprake van een regulier eilandterras, zoals dat op andere locaties wel is toegestaan. Gewezen wordt ook op de monumentale boom in de te benutten groenstrook en het feit dat die strook nu nog gevrijwaard is van lopende mensen.

Over het verzoek is een negatief advies uitgebracht door de commissie ruimtelijke kwaliteit. De leden hiervan vinden dat de bouwwerken een te grote impact hebben op de omgeving en afbreuk doen aan de kwaliteit die met de bescherming van het stadsgezicht zijn beoogd. Het terras verstoort volgens hen het gezicht op de muur en daarmee wordt ernstig afbreuk gedaan aan de cultuurhistorische waarde van de stadsmuur.

Het handhaven van de huidige situatie wordt als het meest ideale scenario gezien en daarmee het meest wenselijk. De boom op het terrein staat in de wacht om de status van ‘monumentale boom’ te verkrijgen. Bebouwing in de nabijheid van de boom kan nadelig zijn voor het behoud van de boom.

VISIE BINNENSTAD

Het besluit wordt wel gezien als een vingeroefening om te komen tot het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor de visie op de binnenstad. Hierin moet ook een afweging gemaakt worden voor de entrees van de binnenstad. Het wel of niet mogelijk maken van een terras wordt hierin ook meegenomen. Dat programma moet voor 2031 zijn uitgevoerd wanneer Harderwijk viert dat het achthonderd jaar stadsrechten heeft.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie