Aan de afsluiting van de op- en afritten van rijksweg A28 en de Oranjelaan valt niet te ontkomen.
Aan de afsluiting van de op- en afritten van rijksweg A28 en de Oranjelaan valt niet te ontkomen. Donkersgoed Multimedia

Eerste evaluatie afsluiting op- en afritten A28 en Oranjelaan in Harderwijk: verkeersafwikkeling loopt beter dan verwacht

23 mei 2023 om 11:38 Verkeer en vervoer

HARDERWIJK Aan de afsluiting van de op- en afritten van rijksweg A28 en de Oranjelaan valt niet te ontkomen. Er wordt groot onderhoud uitgevoerd en de aanwezige verkeersregelinstallaties worden vervangen. Dat maakt de afsluiting alleen al noodzakelijk. Daarnaast wordt de noodzakelijke reiniging van het riool uitgevoerd.

Dat geeft het college van burgemeester en wethouders aan in antwoord op vragen van de fracties van Gemeentebelang en de VVD. Aangegeven wordt dat men er van op de hoogte is dat dit leidt tot onrust onder de inwoners van Harderwijk en Hierden. 

CEINTUURBAAN

Om de overlast te beperken is met alle betrokken partijen onderzocht hoe het verkeer zo snel mogelijk kan worden afgewikkeld. Zo is door de provincie Gelderland de verkeerslichtinstallatie op de N302 hiervoor aangepast. Gevolg is wel dat de files op bijvoorbeeld de Ceintuurbaan en de Leuvenumseweg worden geaccepteerd omdat het risico op een ongeval door stilstaande voertuigen op de Ceintuurbaan veel lager is dan stilstaande auto’s op de A28. 

EVALUATIE

Uit een eerste evaluatie die door betrokken partijen is gedaan blijkt dat de verkeersafwikkeling verloopt zoals verwacht en eigenlijk zelfs beter dan verwacht. Enkele uitzonderingen daargelaten zoals een pechgeval op de omleidingsroute en een afsluiting van de A1 door een pechgeval waardoor er meer verkeer reed op de N302 en de A28 dan verwacht.

In tegenstelling tot de beide partijen is het college van mening dat de communicatie rond de afsluiting uitvoerig is geweest. De provincie Gelderland is hiervoor de verantwoordelijke instantie. Daarnaast heeft de gemeente ook de eigen communicatiekanalen gebruikt om de afsluiting bekend te maken. Ook zijn weggebruikers met borden attent gemaakt op de naderende afsluiting. 

Vooraf aan de werkzaamheden zijn de hulpdiensten bij het proces betrokken. Bij noodgevallen kunnen zij gebruik maken van het afgesloten wegvak. Verkeersregelaars zorgen voor de veiligheid.

GEEN UITZONDERING

Aangegeven wordt dat werkzaamheden hinder meebrengen en geen uitzondering kan worden gemaakt voor een bepaalde groep automobilisten. Dit naar aanleiding van de vrees van beide partijen dat artsen en verplegend personeel hun werkplek niet tijdig kunnen bereiken vanwege de afsluitingen. Als voordeel ziet het college dat zorgmedewerkers, artsen en verplegend personeel hun diensten starten op tijden buiten de spitsuren wanneer de overlast voor het verkeers het grootst is.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie