Afbeelding
Photo by micheile dot com on Unsplash

Reguliere scooter, elektrische scooter of deelscooter, wat kiest Harderwijk?

Partnercontent

In heel Nederland zit het gebruik van de scooter danig in de lift. Dat is ook in Harderwijk niet anders. Vandaag de dag is het op verschillende manieren mogelijk om gebruik te maken van een scooter. We maken daarbij bijvoorbeeld een onderscheid tussen enerzijds de reguliere scooter die werkt op benzine en anderzijds de elektrische scooter. Daarnaast moet je op vandaag ook helemaal geen eigenaar zijn van een scooter om er gebruik van te kunnen maken. In het merendeel van de Nederlandse steden en gemeenten kan er immers ook voor worden gekozen om gebruik te maken van zogenaamde deelscooters. Welke optie verkiezen de inwoners van Harderwijk nu precies? 

Reguliere scooters blijven populair 

In eerste instantie zijn er uiteraard de reguliere scooters die rijden op benzine. Voor deze scooters geldt dat ze in de praktijk nog steeds behoorlijk populair zijn. Dat is uiteraard het gevolg van het feit dat menig aantal mensen nog niet bereid zijn om afstand te doen van deze scooter en ze te vervangen door een elektrisch exemplaar. Bovendien blijkt laatstgenoemde in de praktijk niet vaak nog een stuk duurder te zijn in vergelijking met een (tweedehandse) benzine scooter. 

Ondanks bovenstaande neemt de populariteit van deze scooter toch gestaag af. In het bijzonder de actuele hoge brandstofprijzen zorgen ervoor dat vooral mensen die nu (voor het eerst) een scooter gaan kopen de voorkeur geven aan een elektrisch exemplaar. Voor menig aantal inwoners van Harderwijk die onze planeet een warm hart toedragen is deze keuze sowieso voor de hand liggend. 

Elektrische scooters, een bewuste keuze voor de toekomst 

Mensen die tegenwoordig hun scooter rijbewijs halen in Harderwijk kiezen er vervolgens in het merendeel van de gevallen voor om een elektrische scooter te kopen. Deze keuze brengt in de praktijk verschillende voordelen met zich mee, namelijk:

1. Elektrische scooters zijn veel beter voor het milieu; 
2. Ze zijn rekening houdende met de huidige, hoge benzineprijzen ook veel voordeliger;          

Allerhande instanties waaronder ook onze eigen Rijksoverheid maken er beslist geen geheim van dat ze met het oog op de toekomst het gebruik van vervoersmiddelen op elektriciteit (extra) willen aanmoedigen. Ook de jongere generatie lijkt volop op deze kar te springen. Dit niet in het minst omdat ze op deze manier met de zeer hoge, actuele benzineprijzen veel geld kunnen besparen.

Deelscooters, populair, maar ook veroorzaker van overlast

Het fenomeen van de deelscooters moet een niet onbelangrijke bijdrage leveren aan een schone deelmobiliteit. In de praktijk kan er worden vastgesteld dat dit in heel wat steden en gemeenten reeds het geval is. Ook in Harderwijk neemt de populariteit van deze vorm van scooter rijden gestaag toe. Dit leidt in de praktijk zelfs niet zelden tot overlast. Verschillende inwoners van de stad hebben namelijk aangegeven het maar matig te kunnen appreciëren dat de deelscooters zomaar overal achter worden gelaten. Daarnaast blijkt dat er ook vaak roekelozer mee wordt gereden. 

Ondanks bovenstaande spreekt het voor zich dat de deelscooter in de praktijk ook een aantal niet onbelangrijke voordelen met zich meebrengt. Lang niet voor iedereen geldt namelijk dat hij of zij de scooter dagelijks nodig heeft, in tegendeel. Indien jij slechts eerder sporadisch gebruik maakt van een scooter zal je dan ook kunnen vaststellen dat deelscooters een uitstekende oplossing kunnen betekenen. Je betaalt op deze manier slechts voor precies die aantal kilometers die jij hebt gereden. Het van het slot halen van de scooter gebeurt bovendien zeer eenvoudig door middel van een mobiele applicatie op je smartphone. De algemene verwachting is dat de deelscooters met oog op de toekomst niet alleen in Harderwijk, maar ook in andere delen van Nederland alleen maar nog populairder in gebruik zullen worden. 

advertentie
advertentie
Afbeelding
Harderwijker 101 jaar oud en nog steeds boodschappen op de fiets doen 3 uur geleden
Afbeelding
Inclusie agenda niet langer onder kopje zorg en welzijn: Kwaliteitsslag door gemeente Harderwijk 4 uur geleden
Afbeelding
Harderwijkse atleten van Athlos sprinten tegen Usain Bolt 5 uur geleden
Afbeelding
Kaarten Pop Meets Classic voor voedselbank in Harderwijk 6 uur geleden
Afbeelding
Uitstel antwoord op vragen exploitatie van sportcafé sportcomplex De Sypel 6 uur geleden
Afbeelding
Energievolle ‘zonnebloem’ aan de Randweg in Harderwijk 6 uur geleden
Afbeelding
Ruimte binnensport is al jaren ‘bevroren’ door krapte 6 uur geleden