!
Uitbreiding van hotel Van der Valk met 73 kamers, een zwembad en een fitness- en welnessruimte.
Uitbreiding van hotel Van der Valk met 73 kamers, een zwembad en een fitness- en welnessruimte. Wijnand Kooijmans

Uitbreiding Hotel Van der Valk in Harderwijk: natuurcompensatie in Oldebroek en niet in Harderwijk

6 maart 2023 om 12:50 Overig Tips van de redactie

HARDERWIJK Uitbreiding van hotel Van der Valk met 73 kamers, een zwembad en een fitness- en welnessruimte op zich stuit niet op bezwaren bij de fracties in de Harderwijker gemeenteraad. Tijdens de commissie Ruimte werd wel duidelijk dat men zich wel zorgen maakt over de verkeersveiligheid in dit gebied.

Dat betekent dat de fractie van het CDA de mogelijkheid wil openhouden bij een definitief besluit in de raad met een motie te komen. Het gaat dan om een onderzoek naar de mogelijkheden de route via de achterkant die gebruikt gaat worden voor bouwverkeer ook te bestemmen als toekomstige ontsluitingsweg. De noodzaak daarvan wordt niet ingezien door wethouder Edwin Enklaar die wel de zorgen deelt rond de verkeersveiligheid N302 en Leuvenumseweg. De uitbreiding van hotel Van der Valk heeft daar echter naar zijn mening nauwelijks invloed op.

SPELER

Vestigingsmanager Krista van der Valk gaf vooraf aan zich als een belangrijke speler te zien als het gaat om verblijfsrecreatie en ziet een toenemende vraag. Als hotel biedt men ook arrangementen aan met de horeca in de binnenstad en toeristische attracties. Na het vernietigen van het eerste uitbreidingsplan, zo geeft ze aan, is het roer volledig omgegooid en is bij de huidige planontwikkeling de natuur centraal gesteld. Dat maakt dat ook overeenstemming is bereikt met de vogelbeschermingswacht.

Onder meer is er gekozen voor een ruimhartig natuurcompensatie. Max Ferwerda (PvdA) vindt het spijtig dat deze geboden gaat worden in Oldebroek en ziet liever dat, indien mogelijk, alsnog binnen Harderwijks grondgebied wordt gerealiseerd. Van der Valk beschikt in Oldebroek over een stuk grond dat voldoet aan de eisen die de provincie stelt terwijl, zo zegt wethouder Enklaar, de grond in Harderwijk schaars is.

TERUGKOPEN

Door de gemeente Harderwijk is in het verleden grond verkocht aan Van der Valk om het door de Raad van State vernietigde plan voor uitbreiding te kunnen realiseren. Zodra er duidelijkheid is over de uitbreidingsplannen worden de gesprekken hervat over de mogelijkheden voor de gemeente deze grond terug te kopen. Dit wordt van belang gevonden om onder meer de aanwezigheid van de zwarte specht veilig te kunnen stellen. 

Voor vrijwel alle partijen is de verkeersveiligheid van groot belang. Onder meer gezien de grote snelheid waarmee fietsers vanaf de brug over de N302 afkomen en vaak tot onveilige situaties leidt. Jan van Panhuis (SGP) deed een dringend beroep op de wethouder alsnog het onderzoek te doen naar de ontsluiting via de route voor het bouwverkeer. Volgens Enklaar gaat het hier duidelijk om een calamiteitenroute en wijst niets erop dat zo’n onderzoek nu nodig is.

VERPLAATSEN

De wethouder vraagt zich bovendien af of met het gebruik van die weg niet de problemen worden verplaatst. Van groot belang vindt hij wel het onderzoek naar de noodzaak voor de aanpak van de N302 en de verbetering van de verkeersveiligheid op de Leuvenumseweg. Hij ziet hierin echter geen reden alle plannen die er zijn in dit gebied nu stil te zetten. 

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie