Samenwerken voor veilige scholen.
Samenwerken voor veilige scholen. Eigen foto

Veiligheid op scholen in Harderwijk krijgt meer prioriteit: leerlingen weerbaar maken rond thema’s als alcohol, drugs en sexting

7 juni 2023 om 10:41 Onderwijs

HARDERWIJK Scholen, gemeenten, politie en het openbaar ministerie gaan intensiever samenwerken om de schoolveiligheid te vergroten. Zij bekrachtigden deze samenwerking door op maandag 5 juni het Convenant Veilige Scholen te ondertekenen. In het convenant worden 3 thema’s benoemd: alcohol en drugs, kwetsbare jongeren en sociale media. Met deze samenwerking willen de partijen zorgwekkend gedrag op tijd signaleren en overlast, vandalisme en criminaliteit waar mogelijk voorkomen.

De samenwerking zorgt er ook voor dat er sneller actie kan worden ondernomen in geval van incidenten of onveilige situaties, zoals loverboypraktijken en sexting.

SCHOOLVEILIGHEID

‘Schoolveiligheid’ gaat om de veiligheid in de breedste zin van het woord, zoals een fysiek veilig schoolgebouw, veiligheid rondom de school, de sfeer op school, omgangsvormen, omgaan met criminaliteit en leerlingenzorg. Het gaat ook om een klimaat waarin iedere jongere kan zijn wie hij/zij is en zich verder kan ontwikkelen.

LEREN EN ONTWIKKELEN

Op school doen leerlingen niet alleen vakkennis- en vaardigheden op. Ze leren ook hoe de samenleving in elkaar zit en wat de gebruikelijke normen, waarden en omgangsvormen zijn. Een veilige omgeving op school draagt bij aan het welzijn en de ontwikkeling van jongeren.

SAMEN AAN HET WERK

Bij het convenant hoort een uitvoeringsagenda. Hierin trekken de scholen, gemeenten, politie en OM samen op om invulling te geven aan de afspraken in dit convenant. Ook komt er een passende overlegstructuur. Het convenant komt voort uit het integrale veiligheidsplan en is afgesloten voor de duur van 4 jaar. Door deze samenwerking willen de partners aan leerlingen en ouders zichtbaar maken dat in alle vier gemeenten op dezelfde manier gewerkt wordt om kinderen weerbaar te maken en te begrenzen in een samenleving waarin veel invloeden op hun afkomen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie