De officiële opening van De Roef dit jaar.
De officiële opening van De Roef dit jaar. Jan de Roo Fotografie

Rust teruggekeerd bij De Roef en De Kiekmure in Harderwijk, bestuur werkt aan kostendekkende begroting voor 2024

1 december 2023 om 12:04 Maatschappelijk

HARDERWIJK De onzekerheid onder het personeel van De Roef en De Kiekmure rond het voortbestaan van beide multifunctionele centra s verdwenen met het aantreden van een nieuw bestuur en daarmee is ook de rust teruggekeerd.

Deze ontstond nadat het kwam tot een conflict tussen het oude bestuur en de gemeente Harderwijk over onder meer het benodigde subsidiebedrag voor het exploitatietekort van De Roef. Dat leidde tot het opzeggen van het vertrouwen in dat bestuur door het college van burgemeester en wethouders. Inmiddels is een nieuw bestuur gevormd dat onder leiding staat van voorzitter Fred Westenberg. Penningmeester is Bert van Winkoop en algemeen bestuurslid Han Meiberg.

Het bestuur brengt ieder kwartaal verslag uit van de stand van zaken aan wethouder Maarten Reckman. Daarnaast heeft het bestuur iedere maand contact met de ambtelijke accounthouder over lopende zaken. De horecavergunning wordt overgezet op naam van de voorzitter en penningmeester die beiden het diploma sociale hygiëne behalen.

De bezettingsgraad van de activiteitenruimte in De Roef ligt inmiddels op zesendertig procent en is groeiende. De Kiekmure heeft een bezettingsgraad van zestig procent en draait daarmee kostenneutraal.

Door het nieuwe stichtingsbestuur is een nieuwe administrateur aangesteld. Die heeft de boekhouding op orde gebracht. Het jaarresultaat over 2022 is negatief en de verwachting is dat ook 2023 met rode cijfers wordt afgesloten. Het college komt met een voorstel naar de raad hoe de verliezen in beide jaren kunnen worden verwerkt.

Het bestuur werkt aan oplossingen om voor 2024 met een kostendekkende begroting te komen. De uitkomsten worden meegenomen in het raadsvoorstel de tekorten voor vorig en dit jaar te dekken. Het college geeft aan er voldoende vertrouwen in te hebben dat het bestuur met voldoende oplossingen komt om een kostendekkende begroting te presenteren. De toekomst van beide centra wordt met vertrouwen tegemoet gezien.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie