Afbeelding
Pixabay

Geen drank en geen geld: hoe nu verder met wijkcentrum de Roef in Harderwijk?

23 januari 2023 om 15:54 Maatschappelijk

HARDERWIJK ,,Nou, mag je al een drankje schenken?’’ Deze vraag krijgen de medewerkers van wijkcentrum de Roef bijna dagelijks van de bezoekers.  ,,Nee, helaas niet’’, is steevast het antwoord.

De vernieuwing van de wijkcentra de Roef en de Kiekmure verloopt niet zonder problemen. De exploitant, stichting Maatschappelijk Functionele Centra (MFC Harderwijk), die zowel de Roef als de Kiekmure exploiteert, heeft al enkele malen de noodklok geluid. Het geld is op, een verlies van klanten omdat er nog steeds geen alcohol mag worden geschonken in de Roef en de stichting weet niet hoe het nu verder moet met beide wijkcentra.  

Het nieuwe Wijkcentrum de Roef, dat in oktober vorig jaar de deuren opende, heeft nog steeds geen nieuwe horecavergunning. Volgens betrokkenen is binnen de gemeente de vraag gerezen, of de verkoop van alcoholische  dranken wel past in het nieuwe concept van de Roef, en straks ook van de Kiekmure, namelijk ‘Positieve Gezondheid’. In het nieuwe gebouw zijn verschillende zorgaanbieders gehuisvest die met gezondheid hebben te maken.  Naast ruimtes voor vergaderingen, activiteiten en bijeenkomsten, hebben hulpverleners, huisartsen, therapeuten, welzijnsorganisatie ZorgDat ook onderdak in het nieuwe wijkcentrum. Past het schenken van een borreltje daar nog wel bij?  

,,Bezoekers komen geregeld vragen, of ze al een biertje of wijntje kunnen bestellen. We moeten nog steeds ‘nee’ verkopen. Dan lopen ze weg, we verliezen onze klandizie. Ook komen groepen cursisten of bezoekers van bijeenkomsten, nu niet naar de bar om na afloop gezellig nog even na te borrelen’’, zegt locatiemanager Auke Sterrenburg. Dat de exploitant daarmee inkomsten misloopt, spreekt voor zich.

Een ander probleem is de rekening van ruim 160.000 euro die de stichting MFC bij de gemeente heeft ingediend. Dit zijn de onderzoekskosten die planbureaus in de voorbereidingsfase van de vernieuwde Kiekmure hebben gemaakt. De stichting MFC heeft dat bedrag voorgeschoten en heeft dat vooralsnog niet uitbetaald gekregen door de gemeente. De reden: enkele gemeenteraadsleden hebben kritische vragen gesteld over de in hun ogen hoge rekening die de stichting MFC aan de gemeente heeft voorgelegd. Dit bedrag is overigens ongeveer hetzelfde als in de voorbereidingsfase van de nieuwe Roef. De stichting heeft voor het onderzoek en de plannen met de Kiekmure,  dezelfde externe bureaus ingeschakeld als bij de Roef. Dit zou besproken zijn met de vorige wethouders.

Van de gesprekken tussen de MFC en de vorige wethouders blijken echter geen verslagen gemaakt. Tussen stichting en gemeente blijkt ook geen onderzoeksopdracht vastgelegd. ,,De gemaakte kosten zijn zeer fors. Achteraf moet geconcludeerd worden dat in toekomstige gevallen het aanbeveling verdient vooraf duidelijke schriftelijke afspraken te maken over de scope van onderzoeken en de daarmee gemoeide maximale kosten’’, staat in de ambtelijke stukken die aan de raad zijn gestuurd. Bij de stichting staat overigens ook nog een oudere vordering op de gemeente open van 30.000 euro, die om onduidelijke reden eveneens nog niet is uitbetaald.

Vragen over de achtergrond van deze opmerkelijke gang van zaken, kan de voorzitter van MFC, Hans Alfons, niet beantwoorden. ,,We mogen er niets meer over zeggen. Van wie? Van de gemeente.’’

Wethouder Maarten Reckman laat via een woordvoerder weten: ,,Met het bestuur van MFC Harderwijk is, in alle openheid en met wederzijdse instemming, besloten dat we via één kanaal communiceren om ruis en onjuistheden te voorkomen. Daarbij trekken we gezamenlijk op en streven we hetzelfde doel na: een gezonde toekomst voor (en nieuw perspectief bij) MFC Harderwijk. In november is een onafhankelijk accountantsonderzoek gestart naar de exploitatie, de overname van het pand van De Kiekmure en de financiële situatie van de stichting. De uitkomsten van dit onderzoek vormen de basis voor de toekomstige aanpak. We verwachten hierover dit kwartaal meer helderheid te kunnen verschaffen.’’

Mieneke Braakman

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie