De Ark in Harderwijk
De Ark in Harderwijk Wijnand Kooijmans

Dierenverzorgingscentrum De Ark in Harderwijk blijft zorgen voor opvang en vervoer dieren

18 maart 2023 om 11:45 Dieren

HARDERWIJK Voor de opvang en het vervoer van zwerfdieren blijft de gemeente Harderwijk dit jaar gebruik maken van de diensten van het regionaal dierenverzorgingscentrum De Ark in Harderwijk. Hiervoor wordt een totaal bedrag betaald van 80.850 euro. Hierbij inbegrepen zijn de meerkosten voor de dierenambulance als gevolg van de vogelgriep.

Het Harderwijker college van burgemeester en wethouders is content met de dienstverlening, zoals die door de Ark wordt geboden. Dat met ingang van 2024 de overeenkomst wordt opgezegd, komt omdat er geen juiste aanbesteding was. Dat betekent dat dit jaar een Europees aanbestedingsproject voor het jaar daarop moet worden doorlopen.

VOGELGRIEP

De extra kosten worden onder meer veroorzaakt door het beperkte aantal vrijwilligers waarop een beroep kan worden gedaan. De vraag om hulp vanuit de samenleving groeit en daarnaast is er sprake van extra werkzaamheden in verband met de vogelgroep. Dit werk mag uitsluitend door vaste krachten worden uitgevoerd.

Harderwijk maakt gebruik van het pluspakket. Het lichtste pakket biedt alleen opvang voor de meest voorkomende tamme dieren. Het gaat dan om honden, katten en konijnen. Het pluspakket betreft alle gevonden dieren met een vermoedelijke eigenaar, vogels (bijvoorbeeld zwanen), en klein wild binnen de bebouwde kom. De in het wild levende dieren, zoals wilde zwijnen in het bos, vallen niet onder dit pakket.

MELDINGEN

Bij een keuze voor het eerste pakket zijn de dierenambulance en De Ark niet verantwoordelijk voor het ophalen en opvangen van dieren. Inwoners benaderen dan toch de gemeente met als gevolg dat met deze meldingen niets wordt gedaan. Bij overlast in de openbare ruimte moet de gemeente, vanuit een wettelijke verantwoordelijk toch actie ondernemen en bedrijven inschakelen. Dat brengt ook kosten met zich mee. Voorbeeld daarvan zijn de meldingen die de gemeente regelmatig ontvangt van gewonde of dode vogels. Een gewonde zwaan betekent dierenleed en veroorzaakt overlast en gevaar. Uiteindelijk moet de gemeente vanuit openbare orde en veiligheid de zwaan toch laten ophalen en vangen.

ZORGPLICHT

In een gemeente kan men geconfronteerd worden met de sluiting van panden op last van de burgemeester, bijvoorbeeld bij een drugsvondst. Hierbij geldt een zorgplicht voor de dieren die op dat moment worden aangetroffen. De gemeente is daarnaast verantwoordelijk voor vogels, reptielen en exoten die ontsnappen bij inwoners.

Op de Noordwest-Veluwe weten inwoners de dierenambulance goed te vinden. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om tamme of wilde dieren. Van de ambulance medewerkers wordt vaak dezelfde service verwacht als van de reguliere ambulance. De ervaring is dat emoties soms hoog oplopen als de dierenambulance niet snel genoeg verschijnt.

De praktijk is daarnaast dat wilde dieren, als zwerfkatten, steeds vaker de bebouwde kom opzoeken en daar zorgen voor overlast. 

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie