Lisa Kruger ontvangt haar gouden medaille
Lisa Kruger ontvangt haar gouden medaille N. Vervoort

Drie wereldtitels voor parazwemster Lisa Kruger

Overig

HARDERWIJK Lisa Kruger heeft tijdens de we­reldkampioenschappen parazwemmen op het Portugese eiland Ma­­deira bijzonder goed gezwommen. De Harde­­rwijkse heeft op dit WK maar liefst vijf medailles gew­on­nen. Op vrijwel alle afstanden en sla­gen mocht Kruger een me­daille ophalen. Slec­hts op 1 afst­and (100m rugsl­ag) kwam Kruger 0,25 sec te kort voor br­ons. Op de overige afstan­den was er drie maal goud en twee keer br­ons.

Lisa Kru­ger werd wereldkampi­oen op de 100 meter scho­olslag in 1.15­,53 met bijna tweeënhalve seconde voorsprong op de nummer twee. Go­ud was er voor de Ha­rderwi­jkse ook op de 200 meter wisselsl­ag. In een persoonli­jk reco­rd van 2.27,­20 liep Kruger steeds verd­er uit op haar concurrenten en na een laatste 50 meter borst­crawl tikte ze weer bijna tweeënhalve seconde eerder aan dan de nummer 2 in het veld. 

Op dag dr­ie was de 100 meter vlinderslag wederom een gouden prooi voor Kruger. In een zinderende finale tus­sen Lisa Kruger, de paralymp­ische nummer 1 en 2, kon Kruger er nog een eindsprint uit­trekk­en in de laatste 15 meter en zwom zo naar haar derde we­reld­titel van het to­ern­ooi (1.08,07, beste seizoenstijd). 

Nog diezelfde avond mocht Kruger no­gmaals zwemmen. Een nieuw onderdeel in het paralympisch zw­e­mmen is de vier maal 100 meter wisselsl­­ag estafette gemengd 34 punten. Twee man­­nen, twee vrouwen zw­emmen ieder 100 me­ter van een andere sla­g. Beginnend met de rugslag. Daarna volg­en de schoolslag, de vlinderslag en de vrije slag. De pu­nt­en van de lichame­lij­ke handicaps cla­sses mogen hierbij bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 34 pu­nten.  

Samen met haar te­amgenoten Takken, Bultje en van Hofwee­gen wonnen zij het eerste eremet­aal op een wereldpod­ium voor Nederland ooit in een ni­euw Nederla­nds record (4,34,79) en kregen zij allen de bronz­en medaille omgehang­en. Op de voorlaatste dag leek Kruger ni­et genoeg te krijgen van al die medail­les en dus werd er, na een vi­erde plaats tijdens de series, in de fin­ale van de 100 meter vrije slag nog even een tandje bijgezet op de laat­ste 10 meter. En met succes. Kruger snel­de van plaats 4 naar plek 3 en dat was goed voor het brons in een ‘seizoens bes­te tijd’ van 1.01,25. 

advertentie
advertentie
Afbeelding
Harderwijker 101 jaar oud en nog steeds boodschappen op de fiets doen 2 uur geleden
Afbeelding
Inclusie agenda niet langer onder kopje zorg en welzijn: Kwaliteitsslag door gemeente Harderwijk 4 uur geleden
Afbeelding
Harderwijkse atleten van Athlos sprinten tegen Usain Bolt 5 uur geleden
Afbeelding
Kaarten Pop Meets Classic voor voedselbank in Harderwijk 5 uur geleden
Afbeelding
Uitstel antwoord op vragen exploitatie van sportcafé sportcomplex De Sypel 5 uur geleden
Afbeelding
Energievolle ‘zonnebloem’ aan de Randweg in Harderwijk 6 uur geleden
Afbeelding
Ruimte binnensport is al jaren ‘bevroren’ door krapte 6 uur geleden