<p>Alle Flevolandse gemeenten, Waterschap Zuiderzeeland en de Provincie Flevoland hebben het manifest &lsquo;Wij zijn Flevoland!&rsquo; gemaakt met een aanbod aan Nederland.</p>

Alle Flevolandse gemeenten, Waterschap Zuiderzeeland en de Provincie Flevoland hebben het manifest ‘Wij zijn Flevoland!’ gemaakt met een aanbod aan Nederland.

(Foto: )

Provincie Flevoland wil zichzelf op de kaart zetten

ZEEWOLDE - Alle Flevolandse gemeenten, Waterschap Zuiderzeeland en de Provincie Flevoland hebben het manifest ‘Wij zijn Flevoland!’ gemaakt met een aanbod aan Nederland. In het manifest hebben zij samen opgeschreven wat Flevoland kan en wil bijdragen aan de ontwikkeling van Nederland op het gebied van wonen, energie en landbouw.

Flevoland biedt ruimte, is innovatief op verschillende terreinen en ligt strategisch in Nederland. Het manifest is vooral bedoeld voor de nieuwe Tweede Kamer na de verkiezingen in 2021 en een volgend kabinet. Flevoland ziet kansen bij het verwezenlijken van de grote transitieopgaven waar Nederland voor staat op het gebied van wonen, energie, leefbaarheid en landbouw. ‘’Met nieuwe vormen van verstedelijking zijn we instaat om een volwaardig en leefbaar gebied te ontwikkelen.’’

Daarnaast is Flevoland de landbouwprovincie van Nederland. Flevoland ziet volop kansen voor een innovatieve voedselvoorziening en de landbouwtransitie. Samen met ondernemers en kennisinstellingen stimuleert Flevoland de kringlooplandbouw en het verkorten van ketens. En Flevoland levert een bovengemiddelde bijdrage aan de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden