Arnold Copier is namens de huurdersorganisatie op zoek naar ambassadeurs
Arnold Copier is namens de huurdersorganisatie op zoek naar ambassadeurs Wijnand Kooijmans

Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen in Harderwijk al 15 jaar van groot belang: ‘Huur betaalbaar houden’

23 maart 2023 om 15:20 Wonen

HARDERWIJK De Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen, kortweg de SHOW, bestaat vijftien jaar. En van groot belang voor de huurders van Omnia zegt Arnold Copier. Hij is vanaf het begin hierbij betrokken. Een organisatie die naarstig op zoek is naar ambassadeurs in de gemeente Harderwijk. In de gemeente Harderwijk verhuurt Omnia meer dan 1000 woningen, de belangen van al deze huurders moeten goed behartigd worden.

Arnold Copier is jarenlang penningmeester geweest van de huurdersvereniging en sinds kort vice voorzitter. Hij geeft aan dat per gemeente er eigenlijk minimaal twee ambassadeurs actief moeten zijn en in Amersfoort eigenlijk drie. Dat aantal wordt echter alleen gehaald in Woudenberg, in de overige plaatsen blijft men tot nu toe steken op één ambassadeur en is in Elburg zelf helemaal geen ambassadeur actief. ,,Terwijl het om een belangrijke functie gaat, naast het dagelijks bestuur van onze organisatie”, zegt Copier. Voorwaarde is alleen dat men huurder moet zijn van Omnia Wonen.

FUSIE

De huurdersvereniging is in 2008 opgericht na de fusie tussen Ons Belang en Prodia. ,,Beiden hadden wel een huurdersvereniging maar het boterde niet tussen die twee. Toenmalig directeur Gerard van de Ven heeft er toen voor gezorgd dat, samen met de Woonbond, dat er een nieuwe huurdersorganisatie kwam. Voor de eerste bijeenkomst waren zo’n vijftig tot zestig mensen uitgenodigd maar tijdens de volgende bijeenkomsten liep dat aantal geleidelijk aan terug tot we met acht mensen overbleven.” Inmiddels wordt het dagelijks bestuur gevormd door vier mensen.

Samen bereik je meer dan als huurder alleen

LEIBAND

Het is vaak een foutieve gedachte, zo zegt Copier, dat de huurdersorganisatie aan de leiband loopt van Omnia. ,,We dienen één keer per jaar onze begroting in met wat we denken aan onkosten te maken, verder zijn wij vrij van Omnia. Het is een win-win situatie.” Het totale bestuur van de SHOW bestaat nu uit negen ambassadeurs waar dat er dertien zouden moeten zijn. ,,Samen bereik je meer dan als huurder alleen”, zo onderstreept Copier het belang van voldoende ambassadeurs.

Te vaak wordt ook gedacht dat ambassadeurs mensen moeten zij die hoog opgeleid zijn. ,,Dat is helemaal niet nodig. Het gaat er om dan je eenvoudig denkt en durft mee te praten. Het is werk waar je gemiddeld zo’n dag in de week mee bezig bent.”

Je bent ook de gesprekspartner tussen de huurders en Omnia

,,Als ambassadeur kun je meepraten met de ambtenaren en wethouder in je gemeente over onder meer de prestatieafspraken die jaarlijks worden gemaakt tussen Omnia en de gemeente. Maar ook over zaken die je leefomgeving en wooncomfort raken. Je kunt een rondje door een wijk lopen om te zien wat er beter kan en dat dan inbrengen. Maar ook meepraten over milieuzaken, onderhoud en nieuwbouw in je gemeente. Je bent ook de gesprekspartner tussen de huurders en Omnia.”

VOORRANGSREGELING

Van belang vindt Arnold Copier dat je als vertegenwoordiger van de huurdersorganisatie ook voor vol wordt aangezien door de gemeente. ,,We hebben zaken bereikt die zonder ons niet tot stand waren gekomen.” Als voorbeeld noemt hij voor de voorrangsregeling voor huurders van Omnia in Nunspeet. Dat betekent dat een huurder uit Nunspeet voorrang heeft bij de toewijzing van een woning buiten bijvoorbeeld inwoners van de andere gemeenten op de Noord Veluwe zoals Harderwijk, Ermelo of Putten. ,,Dat brengt de doorstroming ook op gang en dat is wel een puntje.”

Nu is men bezig met de totstandkoming van de nieuwe huurwet. ,,Tot nu toe zijn we altijd uitgesloten geweest. Nu hebben we gezegd bij de besprekingen betrokken te willen worden en dat is ook een wettelijk recht. Dat was wel even slikken voor de gemeenten.”

Zoals men inmiddels ook een eigen kantoortje heeft gekregen in het hoofdkantoor van Omnia in Harderwijk. ,,Daarvoor moesten we steeds een klein zaaltje huren in de Kiekmure. In het kantoortje kunnen we prima met z’n vieren zitten. Ik moet ook zeggen dat de verhouding met directeur-bestuurder Peter Toonen uitermate goed zijn.”

OPLEIDING

Ambassadeurs krijgen een opleiding via de woonbond. Die hebben boeken beschikbaar, leren omgaan met internet maar hebben ook visuele cursussen. De opleiding duurt zo’n zes maanden. In de tussentijd draait de ambassadeur wel gewoon mee. Daarnaast staat er een maandelijkse vergoeding tegenover, kunnen kilometers worden gedeclareerd en krijgt men de onkosten vergoed. Is een abonnement noodzakelijk om bij te blijven, dat krijgt men dat ook.”

Het is ook belangrijk dat woningen goed zijn geïsoleerd en niet te veel wordt betaald aan warmte

Streven van de huurdersorganisatie is dat huurders zo min mogelijk betalen aan woonlasten. ,,Wonen moet voor iedereen betaalbaar zijn. Het is ook belangrijk dat woningen goed zijn geïsoleerd en niet te veel wordt betaald aan warmte en gemeentelijke belastingen.” Om die reden heeft men Omnia ook geadviseerd de huren maar bescheiden te verhogen bij de komende huurverhogingen per 1 juli. Voor de mensen die het minste inkomen moet deze beperkt blijven tot één procent. 

Wie zich aanmeldt start met een proefperiode van drie maanden, hierna beslist men of men al dan niet wil doorgaan. Aanmelden kan via: secretaris@show.nl

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie