!
Afbeelding ter illustratie.
Afbeelding ter illustratie. Pixabay

Meer ouderen verhuizen van te ruime eengezinswoning naar passende woonplek, pilot verhuiscoach met vier jaar verlengd

15 februari 2024 om 16:00 Wonen

HARDERWIJK De pilot om de stagnerende doorstroming op de woningmarkt aan te pakken door de inzet van een regionale verhuiscoach wordt voor een periode van vier jaar voortgezet. Doel van de pilot is ondersteuning te bieden aan ouderen (55-plussers) op het gebied van wonen en verhuizen.

Tijdens de pilot in de afgelopen twee jaar is hierbij gebruik gemaakt van de bewustwordingscampagne ‘Lang Zult U Wonen’. Voor de sociale huursector is een verhuiscoach voor de regio Noord-Veluwe ingezet. Daarnaast stelde Harderwijk een verhuisadviseur en een verhuisplanner aan voor de particuliere huur- en koopsector voor de praktische ondersteuning.

Uit de evaluatie blijkt dat de verhuiscoach de beoogde resultaten heeft behaald. De regionale doelstelling was dat er minstens gesprekken met 250 huishoudens zouden worden gevoerd en er minstens 75 verhuizingen werden gerealiseerd. In november vorig jaar bleek deze doelstelling al te zijn overtroffen met 315 gesprekken en 99 verhuizingen. 

DOORSTROMEN

De verwachting is dat het aantal ouderen de komende vijftien jaar met veertig procent toeneemt. Deze groep woont veelal in een ruime eengezinswoning. Inzetten op doorstroming is een van de actielijnen uit het programma ‘Wonen en zorg voor ouderen’, onderdeel van de Nationale Woon- en Bouwagenda.

CAMPAGNE

De resultaten geven aan dat een vervolg op de inzet van de regionale verhuiscoach gewenst is. Met de inzet van de bewustwordingscampagne en de gemeentelijke verhuisadviseur en verhuisplanner wordt gestopt. De evaluatie wijst uit dat deze drie onderdelen van de pilot maar beperkt bijdragen aan de ondersteuning van ouderen en de doorstroming.

VERHUISKOSTENVERGOEDING

Vanwege het succes van de verhuiscoach is regionaal besloten hierin een vervolg te geven waarbij gemeenten en woningcorporaties samenwerken. De provincie Gelderland biedt momenteel nog een verhuiskostenvergoeding aan. Hierover worden geen afspraken gemaakt in regionaal verband.

Met de nieuwe samenwerking wordt getracht de doorstroming van ouderen in de sociale huursector te bevorderen en een verhuisketen op gang te brengen. Daarmee wordt beoogd de ouderen een woonplek te bieden die beter bij hun levensfase past. Tegelijkertijd biedt dit ruimte aan jongeren, gezinnen en andere huishoudens om een prettige woonplek te vinden.

De samenwerking geldt voor een periode van ongeveer vier jaar. De exacte datum waarop de pilot stopt is nog niet bekend omdat deze gelijk loopt aan de vervaldatum van de nieuwe regionale huisvestingsverordening van de regio Noord-Veluwe. Die heeft een maximale duur van vier jaar. Hierover moet een besluit worden genomen door de gemeenteraden. Gedurende de samenwerking wordt de aanpak gemonitord. Aan het eind van de samenwerking is er een nieuwe evaluatie die met de raad wordt gedeeld.

De verhuiscoaches worden regionaal gefinancierd door gemeenten en woningcorporaties. Dit wordt gezamenlijk gedaan omdat alle partijen baat hebben bij doorstroming. De financiering van de gemeente Harderwijk wordt gedekt uit het budget verhuiscoach levensloopgeschikt wonen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie