!
Afbeelding ter illustratie.
Afbeelding ter illustratie. Pixabay

Zorgen bij PvdA en VVD over blokkeren vervoerspassen Viavé, volgens gemeentebestuur Harderwijk is slechts één persoon getroffen

28 februari 2024 om 16:03 Verkeer en vervoer

HARDERWIJK Er bestaat bij het college van burgemeester en wethouders geen beeld dat grote groepen inwoners zijn gedupeerd door het blokkeren van vervoerspassen Viavé. De indruk bestaat dat het in de praktijk slechts gaat om één individuele inwoner van de gemeente Harderwijk die hierdoor is getroffen. Tot nu toe is het echter niet gelukt contact te leggen met de betreffende persoon.

Dat geeft het college aan in antwoord op vragen van de fracties van de PvdA en VVD. Die maken zich zorgen over het blokkeren van vervoerspassen en willen dat maatregelen worden genomen om dit te voorkomen. Volgens hen zijn meerdere inwoners voor zes weken getroffen in hun mobiliteit en moet van die situatie worden geleerd.

VERPLICHTING

Ze vinden dat het noodzakelijk is dat het college hun verantwoordelijkheid kent en niet alleen verwijst naar een verplichting vanuit het systeem zes weken te wachten tot de vervoerspas weer werkt. Aanleiding is dat Viavé een schifting heeft gemaakt om de vervoerspassen te heroverwegen van mensen die anderhalf jaar hiervan geen gebruik hebben gemaakt.

Vervolgens zijn deze personen tweemaal per e-mail en post benaderd met de vraag om contact op te nemen met de gemeente met de vraag of zij hun vervoerspassen wilden gebruiken. Uiteindelijk zijn de passen van personen die niet hadden aangegeven de pas te willen blijven gebruiken geblokkeerd. Naar de mening van het college heeft maar een inwoner problemen ondervonden na de blokkade van de pas. Om wie het gaat is niet bekend en bij het college wil men graag met die persoon in contact komen.

Ten aanzien van de vraag van VVD en PvdA waarop de verplichting is gebaseerd voor het uitvoeren van een heronderzoek met een termijn van zes weken geeft het college als antwoord dat dit een gevolg is van wetgeving in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

VERLIEZEN

Om te voorkomen dat inwoners die al bekend zijn bij de Wmo voor langere tijd hun ondersteuning verliezen kent, zo geeft het college aan, een spoedprocedure. Deze is bedoeld voor uitzonderlijke situaties wanneer uitstel van maatregelen niet mogelijk is. In dat geval is er geen tijd om een onderzoeksprocedure op te stellen maar wordt direct contact opgenomen met de inwoner. Binnen vier- tot achtenveertig uur wordt dan ondersteuning aangeboden. Daarna wordt een onderzoek gestart naar de persoonlijke situatie van de inwoner. Volgens het college zijn de huidige maatregelen rondom spoedaanvragen toereikend. Aanvullende maatregelen zijn niet nodig.

WETTELIJK

De termijn voor het uitvoeren van een heronderzoek is wettelijk bepaald. Het college heeft daarop geen invloed en kan dit ook niet veranderen. Wanneer een onderzoek sneller kan worden afgerond is dit ook de praktijk. Het college zegt dan ook zich niet te herkennen in het beeld dat door beide partijen wordt geschetst dat het college de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de zorgplicht naar inwoners afschuift.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie