Het college geeft aan dat het Stadsmuseum zich zeer bewust is van de spilfunctie die het op dit gebied in Harderwijk inneemt.
Het college geeft aan dat het Stadsmuseum zich zeer bewust is van de spilfunctie die het op dit gebied in Harderwijk inneemt. Benjamin Terpstra

Gemeente Harderwijk maakt meerjarige afspraken met culturele instellingen rond subsidies: spilfunctie voor Stadsmuseum

9 juni 2023 om 15:07 Politiek

HARDERWIJK Met de structureel door de gemeente gesubsidieerde instellingen wil het college van burgemeester en wethouders vanaf 2026 meerjarige afspraken maken. De voorbereidingen daarvoor worden in 2024 en 2025 getroffen. 

Met het voorstel, waarvoor nog een besluit van de raad nodig is, wordt aangesloten bij het moment van de gemeenteraadsverkiezingen. Het is één van de zaken die is opgenomen in het uitvoeringsprogramma cultuurnota 2022-2025. 

De aanpassing van de impulssubsidie vindt dit jaar nog plaats. De verwachting is echter niet dat hiervoor extra geld nodig is. Gewerkt wordt aan een herziening van het accommodatiebeleid. Hiervan maakt ook een inventarisatie van het maatschappelijk vastgoed deel uit.

ONDERZOEK

Er vindt onderzoek plaats of het samenwerkingsverband Noord Veluwe op het gebied van cultureel erfgoed kan fungeren als alternatief voor deelname aan een cultuurregio zoals gewenst door het Rijk. De gemeente voert hierover overleg met de provincie Gelderland.

In het uitvoeringsprogramma zijn structurele aandachtspunten opgenomen die worden besproken met het Stadsmuseum, de oudheidkundige vereniging Herderewich en andere museale initiatiefnemers. Het college geeft aan dat het Stadsmuseum zich zeer bewust is van de spilfunctie die het op dit gebied in Harderwijk inneemt.

STADSPROMOTIE

Onder meer wordt gekeken welke positie musea innemen binnen het promoten van Harderwijk als stad. Maar ook wordt gezocht naar het creëren van een goede balans tussen ambitie, capaciteit en beschikbare financiële middelen. Gewerkt wordt aan het versterken van de samenwerking op het gebied van museale initiatieven.

Gekeken wordt ook naar het verkrijgen van een goede balans tussen de culturele opdracht en de maatschappelijke opdracht van de bibliotheek. Waarbij wel wordt aangetekend dat het takenpakket van de openbare bibliotheek grotendeels wordt bepaald door het Rijk. Het aanbieden van de bibliotheek op school is al door de raad vastgesteld.

FUSIE

De Stichting Podia Harderwijk moet uiterlijk op 1 juli 2025 opgaan in de Stichting Stad als Podium. Tussen beide partijen zijn hierover afspraken gemaakt. Het gaat vooral om een juridische fusie. De evaluatie van de Stad als Podium wordt in dit jaar nog aangeboden aan de raad. Ook komt er een gecombineerd plan voor de doorontwikkeling van popcultuur in samenhang met de doorontwikkeling van poppodium Estrado.

Ten aanzien van het periodiek tentoonstellen van de gemeentelijke kunst wordt een plan van aanpak opgesteld in samenspraak met de conservator van het Stadsmuseum. Ook wordt onderzoek gedaan naar mogelijke aanpassingen van de digitale database om deze beter vindbaar te maken voor het publiek. Verder wordt onderzoek gedaan naar locaties die geschikt zijn aan te wijzen als vrijplaatsen voor graffiti kunstenaars. Daaraan bestaat behoefte.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie