De werkzaamheden aan de Havendam in Harderwijk zijn flink duurder uitgevallen.
De werkzaamheden aan de Havendam in Harderwijk zijn flink duurder uitgevallen. Pixabay

Werkzaamheden Havendam in Harderwijk vallen flink duurder uit

22 mei 2023 om 16:04 Politiek

HARDERWIJK De werkzaamheden aan de Havendam in Harderwijk zijn flink duurder uitgevallen. Onder meer de coronapandemie heeft hier invloed op gehad zoals ook de oorlog in de Oekraïne.

Door het uitbreken van corona is de planning flink op de schop gegaan. Zo moest de planning worden aangepast en zijn als gevolg hiervan extra kosten gemaakt. Onder meer is op het verzoek van het toenmalige college van burgemeester en wethouders de start uitgesteld tot oktober 2021. Dat was nodig in verband met de noodzakelijke bereikbaarheid van de vaccinatie locatie op het Dolfinariumeiland.  Ook moesten extra maatregelen worden genomen zoals het altijd beschikbaar houden van één rijbaan en heel extra bebording.

PRIJSSTIJGING

De coronapandemie zorgde voor een flinke prijsstijging van materialen zoals staal, PVC en stenen. Alleen dit al bezorgde de gemeente een extra kostenpost van 40.000 euro. Door de oorlog in Oekraïne stegen de brandstofprijzen tot recordhoogstes hetgeen ook tot extra kostenstijgingen leidde. Naast het feit dat materialen moeilijker verkrijgbaar werden en vertraging bij de leverting ontstonden. Of soms gebruik moest worden gemaakt van duurdere materialen. De kosten daarvan komen voor rekening van de gemeente. Het gaat om een bedrag van 140.000 euro. 

BARGJE

Tevens is de reconstructie van het Bargje onderdeel geworden van de reconstructie. In het kader van de bouw van het Havenkantoor had de toenmalige wethouder de toezegging gedaan ook dit bijzondere gebied een volledige facelift te geven. Hieraan moest 30.000 euro worden besteed.

DAMWAND

Tijdens de vervanging van de damwand bleek dat deze veel ouder was dan in het systeem van de gemeentestond vermeld. Dat maakte dat moest worden besloten vanwege de stabiliteit en het risico op verzakkingen de oude damwand inclusief verankering in stand te houden. De verwachtte opbrengst van ongeveer 90.000 euro van het oude staal is daardoor komen te vervallen.

LED-VERLICHTING

 Tijdens de werkzaamheden is een led-lijn in het ontwerp geïntegreerd. Met led-verlichting wordt de oorspronkelijke loop van de stadsmuur aangegeven. Dit heeft 50.000 euro aan extra kosten meegebracht. 

BODEMVERONTREINIGING

Tijdens de werkzaamheden is op drie locaties bodemverontreiniging aangetroffen. Om deze adeqaat aan te pakken was dertigduizend euro extra noodzakelijk. Ook moest extra archeologisch onderzoek worden uitgevoerd wat vijftienduizend euro aan extra kosten noodzakelijk maakte. Het iets ruimer maken van de bocht langs het stadhuis bracht 20.000 euro aan extra kosten mee.

TRANSFORMATIEHUISJE

Tevens moest vanwege nieuwbouw van het pand IJsselmeer het aanwezige transformatiehuisje worden verplaatst naar de Kop van de Havendam en de Boulevard in de vorm van een peperbus. Onder meer vertragingen zorgen voor 70.000 euro aan extra kosten.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie