Het voormalige schoolgebouw De Wijde Blik aan de Fokko Kortlanglaan in Harderwijk.
Het voormalige schoolgebouw De Wijde Blik aan de Fokko Kortlanglaan in Harderwijk. Wijnand Kooijmans

Wat gaat er gebeuren met het voormalige schoolgebouw De Wijde Blik aan de Fokko Kortlanglaan in Harderwijk?

Politiek

HARDERWIJK Het is nog onzeker of het voormalige schoolgebouw De Wijde Blik aan de Fokko Kortlanglaan in Harderwijk een permanente onderwijsbestemming krijgt. Het kan ook zijn dat het gebouw tijdelijk voor onderwijsdoelstellingen gebruikt gaat worden, bijvoorbeeld als wissellocatie.

Besluitvorming hierover vindt, zo stelt het college van burgemeester en wethouders, pas plaats in december. Dan ook wordt duidelijk of en welke school hierin wordt gehuisvest. De raad wordt hierover in januari geïnformeerd. Tevens wordt dan aangegeven wat de termijn is waarop deze locatie wordt ingezet.

Hiermee was een dreigende sluiting, waarvoor door de fractie van het CDA werd gevreesd middels schriftelijke vragen, in september ook niet aan de orde. Aanvullend geeft het college wel aan dat een aantal ruimten in De Wijde Blik op dit moment ook anti-kraak worden bewoond. 

KRINGLOOPLOOPWINKEL DE WIJDE BLIK

De kringloopactiviteiten die door de Hervormde en Protestantse Kerken worden gehouden in het voormalige schoolgebouw en enkele schuren worden door het college als waardevol gezien. Inmiddels is op ambtelijk niveau een gesprek gevoerd met de Hervormde gemeente en de betrokken commerciële partij bij de activiteiten. De uitkomsten worden gedeeld met het college.

Volgens het college kan de gemeente geen alternatieve locaties aanbieden omdat men geen panden in het bezit heeft die hiervoor kunnen worden ingezet. Ook ontbreekt het zicht op andere locaties binnen de gemeente die eventueel in aanmerking komen. Het wordt in de eerste plaats ook gezien als een verantwoordelijkheid van de betreffende kerken zelf in een andere locatie te voorzien. Wanneer zo’n locatie wordt gevonden met de daardoor geldende wet- en regelgeving, is het college wel bereid mee te denken en ondersteuning te geven. Het kan dan gaan om planologische zaken, financiële zaken, een bemiddelde rol ect.  De rol van de gemeente is niet om voor of namens ‘goede doelen instellingen’ op zoek te gaan naar en te zorgen voor passende huisvesting, zo wordt aangegeven.

De initiatiefnemers van de kringlooploopwinkel De Wijde Blik hebben, zo stelt het college, tijdens een gesprek in december 2020 is aan de toenmalige projectleider aangegeven de locatie nog twee jaar te willen gebruiken en daarna te stoppen. Dat sluit aan bij de planning van het college.

Voor wat betreft de locatie Fokko Kortlanglaan 169 heeft de gemeenteraad in juni 2020 een krediet beschikbaar gesteld voor de sloop van de opstallen op dit perceel en de voorbereidingen van een eventueel noodzakelijke sanering. Daarna is de beëindiging van het gebruik aan de diverse partijen opgezegd en zijn er concrete afspraken met een slopersbedrijf gemaakt.

Het langer in gebruik geven van de betreffende schuren en daarmee langer uitstel van de sloop van de op het perceel staande opstallen is niet acceptabel voor het college. De staat van onderhoud van de schuren loopt terug. Bij een langer gebruik brengt dit voor de gemeente extra kosten met zich mee.  Daarnaast zijn de schuren van asbestdaken voorzien welke op korte termijn moeten worden verwijderd om calamiteiten te voorkomen. Ook het omliggende terrein moet worden gesaneerd vanwege de aanwezigheid van asbestdeeltjes. Hierover zijn ook afspraken met omwonenden gemaakt.

Wijnand Kooijmans

advertentie
advertentie
Afbeelding
Aantal bijstandsontvangers daalt ook op Noordwest Veluwe: laagste niveau in negen jaar 3 uur geleden
Afbeelding
Nikki Braafhart neemt deel aan Miss Teen of Gelderland 2023: ‘Volledig uit mijn comfortzone’ 15 uur geleden
Afbeelding
Herdenking van het overleden kind op Begraafplaats Elzenhof in Harderwijk 16 uur geleden
Afbeelding
Wim en Tina Zwaart verkopen restaurant Ratatouille in Harderwijk: ‘Na 40 jaar is het tijd voor andere dingen’ 17 uur geleden
Afbeelding
Bottermuseum Harderwijk krijgt gratis verf van AkzoNobel: verven van een botter kost zo 4.500 euro 20 uur geleden
Afbeelding
Stadsmuseum Harderwijk wordt derde in strijd om VriendenLoterij Museumprijs 2022 21 uur geleden
Afbeelding
Harderwijkse verenigingen halen samen ruim 45.000 euro op voor Grote Clubactie 21 uur geleden
advertentie
advertentie

Regiotreffers

Logo
advertentie