Afbeelding
pixabay

Gemeenteraad wil eigen besluiten kunnen nemen

Politiek

HARDERWIJK Het opstellen van een gebiedsagenda, samen met Ermelo en Zeewolde, is voor de gemeenteraad van Harderwijk nog geen gelopen race. Naast de kans dat de raad hier nog een stevig debat over wil voeren mag in ieder geval worden verwacht dat Harderwijk Anders met een amendement komt met als doel in het bestuurlijk platform in ieder geval een afgevaardigde van alle drie de raden te krijgen.

Veel fracties vrezen een stukje autonomie in te moelen leveren. Waar het college van burgemeester en wethouders aangeeft dat dit beslist niet het geval is. Raden houden de volledige zeggenschap over wat zij voor hun eigen gemeente belangrijk vinden, zo benadrukken burgemeester Harm-Jan van Schaik en wethouder Bert van Bijsteren.

De vrees voor de komst van een soort vierde bestuurslaag is diep geworteld. Zeker gezien de ervaringen die in het verleden zijn opgedaan met onder meer het samenwerkingsverband van de zes gemeenten op de Noord-Veluwe. Van Schaik: ,,Daarin zijn ze steeds op zoek geweest wat beter kon in de samenwerking. Als je die vraag steeds moet stellen heb je niets gezamenlijk.” Door de samenwerking als drie gemeenten wil men ook om tafel blijven zitten bij zowel de provincie Gelderland als de provincie Flevoland.

GEKOZEN Henk Vermeer (Harderwijk Anders) wil vooral voorkomen dat de samenwerking bestuurd gaat worden door niet gekozen bestuurders. Ten aanzien van het streven te komen tot een gezamenlijke woonvisie voor de drie gemeenten vraagt hij zich af wat dan nog het nut is van lopende onderzoeken binnen de gemeente Harderwijk zelf. Zoals naar hoogbouw.

Volgens wethouder Bert van Bijsteren hebben die onderzoeken zeker waarde. Hetgeen wordt bevestigd door adviseur Hans van de Werff. ,,Je start nooit vanuit stilstand. Lopende zaken moeten worden geïntegreerd in de woonvisie. Voordeel van zo’n visie is dat je meer doelgroepen kunt bedienen.”

Vermeer wijst op de verschillende regels voor het toewijzen van woningen in de drie gemeenten. Volgens Van Bijsteren zijn er op dit moment al veel verhuisstromen tussen de drie gemeenten en is daarmee sprake van verbondenheid van de inwoners van de gemeenten met elkaar. 

Hij wil zich wel sterk maken voor hoger beroepsonderwijs in Harderwijk. Al wijst hij erop dat de grootste groep inwoners een mbo-profiel heeft. ,,Dat betekent niet dat wij geen aandacht moeten hebben voor de hbo’ers en vwo’ers. Het is de vraag of het realistisch is te veronderstellen dat wij deze vormen van onderwijs hier krijgen.”

VRAAGTEKENS Vraagtekens ziet bijvoorbeeld Martijn Pijnenburg als het gaat om het promoten van het toeristisch product van de drie gemeenten. Alle drie hebben al een organisatie die dat voor hun gemeente voortreffelijk doet waardoor hij geen behoefte heeft aan nog eens een nieuw organisatie die bijvoorbeeld het Wolderwijd gaat promoten. Waar wethouder Van Bijsteren dit deel van de Randmeren juist als een prima promotiemiddel ziet om recreanten langer aan de drie gemeenten te binden.

Wijnand Kooijmans

advertentie
advertentie
Afbeelding
Appartementen onbewoonbaar na brand in Zeewolde 5 aug, 14:45
Afbeelding
Gondelvaart met 4.500 scouts in Zeewolde 5 aug, 08:57
Afbeelding
Provincie Gelderland vaart voor het eerst mee met Pride Amsterdam 5 aug, 08:45
Afbeelding
Provincie Gelderland waarschuwt voor steile bodems in zwemlocaties 4 aug, 10:27
Afbeelding
Brand aan boord van Harderwijks schip 4 aug, 09:00
Afbeelding
‘Bus biedt zoveel meer aan techniek’ 3 aug, 15:00
Afbeelding
Kamers vol historische verhalen bij Stadsmuseum Harderwijk Uitjes in de regio 3 aug, 11:00