Afbeelding
Eigen foto

Betere doorstroming water in De Wellen

19 november 2021 om 16:21 Politiek

HARDERWIJK Er komt een brug van het gebied De Wellen naar het strandeiland. Dat is althans het voorstel dat wordt gedaan aan de gemeenteraad van Harderwijk dat het hiervoor benodigde krediet beschikbaar moet stellen.

Wijnand Kooijmans

Het voorstel maakt onderdeel uit van de realisering van aanvullende wensen en maatregelen die nodig zijn om de kwaliteit van het gebied te waarborgen. Door gebruik tem maken van dezelfde materialen die bij de aanleg van De Wellen zijn gebruikt ontstaat er een gebied dat aansluit bij het ontwerp dat voor De Wellen is opgesteld. 

Door het aanbrengen van een brug naar het strandeiland ontstaat een betere doorstroming in het water en is er minder sprake van vuilophoping en verzanding onder de recent aangebrachte steiger. Daarmee wordt ook de stankoverlast teruggebracht.

Tijdens de werkzaamheden bij de wellen is men gestuit op de historische overkluizing van de stadsbeek. Dit stukje geschiedenis wil het college van burgemeester en wethouders zichtbaar maken door de realisatie van een inkijkpunt. Door de grote vraag naar meer zitgelegenheid wil het college in aanvulling op de huidige zitmogelijkheden ook zitelementen met smartcity technologie toevoegen.

Door het gestegen recreatief gebruik van De Wellen is ook het ‘wildplassen’ toegenomen. Om hiervoor een passende oplossing te bieden wordt voorgesteld een zogenoemde Harderwijker plaskrul te plaatsen. 

De aanvullende wensen maken wel het beschikbaar stellen van extra krediet noodzakelijk. Het gaat om een relatief klein bedrag, zo geeft het college aan. Opzet is de brug in de winterperiode aan te leggen in verband met de bereikbaar van het gebied in het zomerseizoen. Daarmee wil men voorkomen dat inwoners en toeristen in die periode hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie