!
Afbeelding
Foto door Eric Ward via Unsplash

Zo regel je je echtscheiding vlot en zonder ruzie

29 maart 2024 om 14:14 Partnercontent

Meer dan één op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Ook al beginnen de meeste stellen met de beste intenties aan een huwelijk, toch kan er een moment komen dat het beter is om uit elkaar te gaan. Als beide partijen nog goed samen door één deur kunnen dan kan een echtscheiding snel worden geregeld. In dat geval nemen beide partijen samen één advocaat. Het verzoek tot echtscheiding wordt ingediend, de rechter doet uitspraak en binnen circa zes weken is alles achter de rug. Als beide echtelieden het niet met elkaar eens zijn of als er afspraken moeten worden gemaakt over minderjarige kinderen neemt een scheiding vaak meer tijd in beslag.

De afspraken bij een echtscheiding

De afspraken die de scheidende partijen met elkaar willen maken worden vastgelegd in een convenant. Hierin staan zaken als de verdeling van spullen, wie eventueel in de echtelijke woning blijft en hoe openstaande schulden worden verdeeld. Als er onenigheid is over zaken kan eventueel ene mediator worden ingeschakeld om te proberen met beide partijen tot overeenstemming te komen. Als dat lukt en beiden tekenen het convenant dan wordt dit door de rechter meegenomen bij de uitspraak van de scheiding. Nadat het convenant is vastgesteld door de rechter kunnen wijzigingen alleen worden doorgevoerd als één van beide partijen naar de rechter stapt. Uiteraard staat het de ex-partners vrij om onderling in goed overleg alsnog iets anders af te spreken, maar dit werkt natuurlijk alleen als beiden nog goed contact met elkaar hebben.

Samen in een bedrijf

Een scheiding wordt een stuk complexer als beide partijen samen een bedrijf hebben. De afspraken bij scheiden met eigen bedrijf moeten goed op papier worden gezet omdat hier vaak vergaande financiële consequenties aan zijn verbonden. Als beide partijen besluiten om ook zakelijk niet meer samen te werken dan moet de vertrekkende partij worden uitgekocht of het bedrijf moet worden verkocht of beëindigd als geen van beiden ermee door wil of kan gaan. Dit moet uiteraard goed worden afgewikkeld. Het is verstandig om in zo’n geval altijd een gespecialiseerde advocaat in de arm te nemen. Hij of zij kan de gang van zaken goed begeleiden en erop toezien dat de afspraken die worden gemaakt in het belang van beide partijen zijn.

Maak er geen vechtscheiding van

Soms is de situatie tussen twee ex-partners zeer explosief. Als de één de ander groot onrecht heeft aangedaan, of de ander is daar in ieder geval van overtuigd, dan kan een scheiding een lange geschiedenis worden. Er zijn stellen die soms jarenlang met elkaar overhoop liggen voordat de scheiding eindelijk een feit is. Zeker als de ruzie over de kinderen gaat is dat erg pijnlijk. Voor hen is een echtscheiding al heel ingrijpend. Als papa en mama voortdurend ruzie hebben maakt dat de situatie er niet beter op.

Wil je je scheiding goed regelen? Kijk dan op https://debrouweradvocaten.nl/ voor meer informatie.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie