!
Een voorbeeld van een groen schoolplein in Amersfoort
Een voorbeeld van een groen schoolplein in Amersfoort René Viljoen

Subsidie voor groen schoolpleinen

2 april 2024 om 14:05 Onderwijs

HARDERWIJK Met het vaststellen van de subsidieregeling groene (school)pleinen Harderwijk kan de vergroenen van de speelpleinen daadwerkelijk van start gaan. Door de gemeenteraad is hiervoor al eerder een bedrag van honderdduizend euro beschikbaar gesteld.

Wijnand Kooijmans

De regeling staat open voor alle scholen binnen de gemeente Harderwijk. Groene schoolpleinen dragen bij aan het beperken van hittestress, verbeteren de sponswerking van de bodem door het verwijderen van verharding, dragen bij aan vergroening en biodiversiteit en geven leerlingen de mogelijkheid spelenderwijs kennis te maken met de natuur. Ook leveren ze een bijdrage aan het welzijn van kinderen.

De subsidieregeling kent geen einddatum maar wel een subsidieplafond. Per aanvraag is maximaal een bedrag beschikbaar van vijfentwintigduizend euro.

Omstreeks een jaar nadat de subsidieregeling van kracht wordt vindt een evaluatie plaats waarvan ook de raad op de hoogte wordt gesteld. Dit betekent dat de regeling doorloopt in 2025 en het budget moet worden overgeheveld bij de jaarrekening.

Indien het maximum van het beschikbare subsidiebedrag eerder wordt bereikt kijkt het college of de raad een aanvullend subsidieverzoek moet worden voorgelegd. Dan vindt de evaluatie van de regeling eerder plaats. De scholen worden actief door de gemeente op de hoogte gebracht van de subsidieregeling. Basisscholen kunnen via de stichting de Hortus ondersteuning krijgen bij het ontwerpproces van een groen schoolplein.

In de subsidieverordening is opgenomen dat de juiste typen groen worden geplant die bevorderlijk zijn voor de lokale biodiversiteit.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie