Wilma Stoof is na 40 jaar op het consultatiebureau in Harderwijk met pensioen gegaan.
Wilma Stoof is na 40 jaar op het consultatiebureau in Harderwijk met pensioen gegaan. Marco Jansen

40 jaar op het consultatiebureau

Mensen

HARDERWIJK Ze werkte op verschillende locaties en heeft ‘half Harderwijk onder de 40 jaar’ met hun ouders wel een keer gezien. Na 40 jaar als jeugdarts op het consultatiebureau in Harderwijk is Wilma Stoof (66) per 1 januari met pensioen. ,,Het collegiale contact ga ik het meest missen.’’

Na een drukke baan in het ziekenhuis solliciteerde Wilma in ‘81 op het consultatiebureau. Destijds kon zij de parttime functie goed combineren met het moederschap. ,,Ik ben oa begonnen in het Groene Kruisgebouw aan de Frisialaan, later werd dit Kruiswerk Noordwest Veluwe. Het consultatiebureau heeft minstens 10 namen gehad na heel veel fusies. Mijn eerste bureau had ik aan de Thorbeckelaan, ook zat ik in De Roef en op andere locaties. Nu valt de jeugdgezondheidszorg onder het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en is gevestigd aan de Wethouder Jansenlaan.’’

Het consultatiebureau is voor kinderen van 0-4 jaar, maar de jeugdarts denkt mee onder de vlag van het CJG over jongeren tot 19 jaar. Wilma is blij met de ‘vooruitstrevende houding’ van het college van B&W. ,,Er is enorm veel veranderd en geprofessionaliseerd. We hebben een grotere portefeuille voor preventie en meer samenwerking dan in veel andere plaatsen. Doordat het CJG laagdrempelige zorg aanbiedt en er overleg is met de samenwerkende instanties, kunnen we daadwerkelijk wat voor kinderen en jongeren betekenen. Jeugdartsen, jeugd- en gezinswerkers, jeugdverpleegkundigen, orthopedagoog en psycholoog laten gezamenlijk hun licht op een casus schijnen. Samen willen we het beste voor het kind.’’

Inhoudelijk is haar werk ook anders en breder dan vroeger. ,,Toen waren er veel kleine bureaus en deed de wijkverpleegkundige het werk ‘erbij’. Als arts zag je in het verleden alle kinderen, nu krijg je kinderen in beeld waar iets mee is. De problematiek is heel wisselend: van een volledig gezonde baby waar wat vragen over zijn tot een kind dat niet goed groeit of dat klem zit in een bedreigde thuissituatie. Je ziet kinderen met oorontstekingen tot ontwikkelingsstoornissen als spraak- taalachterstand en afwijkend gedrag.’’

Ook is er goede samenwerking met peuterspeelzalen. ,,Hier worden kinderen eerder gezien als ze ‘niet lekker gaan’. Een verpleegkundige kan ook observeren tijdens een huisbezoek. Logopedie wordt eerder ingezet en taalachterstand wordt al tijdens voorschoolse educatie weggewerkt. Er is meer specifieke kennis om een diagnose te stellen vóór het kind op de basisschool komt. Ik merk dat kinderen bij wie ik ooit iets ernstigs heb ontdekt, maar wel (net) op tijd, dat het toch nog goed is gekomen. Ouders, zeker ook van allochtone kinderen, weten ons ook beter te vinden. Hun ervaring met het consultatiebureau is positief.’’

Naast haar werk als jeugdarts heeft Wilma een praktijk voor homeopathie aan huis. Ze kon het werk goed combineren en verdelen over de week. ,,Nu ik wat ouder word, worden twee banen mij te druk. Ik ga met mijn praktijk nog wel door.’’

Marco Jansen

Afbeelding
Tentweek Harderwijk in laatste week zomervakantie 12 uur geleden
Afbeelding
Boekpresentatie Ik lees en zing groep 3 12 uur geleden
Afbeelding
Ook voor de geslaagden van het VSO ZML De Lelie kan de vlag uit 12 uur geleden
Afbeelding
Podiumspektakel Harderwijk in opbouw 13 uur geleden
Afbeelding
Re-creatie Column 20 uur geleden
Afbeelding
Abnormaal Column 5 jul, 15:01
Afbeelding
Geen boete voor barmhartigheid 5 jul, 15:00