De huidige drie leden van het jeugdbestuur.
De huidige drie leden van het jeugdbestuur. Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe zoekt nieuwe jeugdbestuurders, meedenken over de toekomst van het water

29 november 2023 om 15:48 Maatschappelijk

HARDERWIJK De wervingscampagne voor maximaal vijf nieuwe leden voor het nieuwe jeugdbestuur van Waterschap Vallei en Veluwe is gestart. Jongeren tussen de 15 en de 18 jaar, die wonen in het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe en een duidelijke mening over de toekomst van het water hebben kunnen  zich aanmelden. Belangstellenden kunnen hun motivatie sturen naar jeugdbestuur@vallei-veluwe.nl.

Het jeugdbestuur bestaat op dit moment uit drie leden: Emma van der Zee, Meysam Khalil en Ajna Rexha Marošlić. Emma van der Zee: ,,Het zou geweldig zijn als we nog meer jongeren enthousiast kunnen maken om mee te denken over de toekomst van water. Zo hebben we meer bereik en meer slagkracht. En dat is nodig, want schoon en voldoende water is belangrijk voor onze toekomst!’’

Emma van der Zee en Meysam Khalil hebben een duobaan binnen het jeugdbestuur; zij delen de rol van voormalig voorzitter Wilhelmine Rambonnet. Zij zijn daarmee allebei de afvaardiging van Waterschap Vallei en Veluwe in het Landelijke jeugdbestuur van de Unie van Waterschappen.

JEUGDBESTUURSAGENDA

Het voormalig jeugdbestuur stelde een jeugdbestuursagenda op. Daarin kwamen thema’s als bodemverbetering, vergroenen van schoolpleinen, waterbewustwording in de klas en het toegankelijk maken van lesmateriaal over water voor meerdere onderwijslagen naar voren. Allen een raakvlak met de toekomstige generatie. Met het nieuwe bestuur wordt de bestaande jeugdbestuursagenda onder de loep genomen en vernieuwd, gericht op de komende bestuursperiode.

LEEFTIJDSGRENS 18 JAAR

Einde zomer namen vijf jeugdbestuurders afscheid van het waterschap, zij werden allen 18 jaar. Een van de voorwaarden voor het deelnemen aan het jeugdbestuur is de leeftijd, de jongeren mogen tussen de 15 en de 18 jaar zijn. Het waterschap daagt de jongeren graag uit om vanaf 18 jaar deel te nemen aan het Algemeen Bestuur.

JONGEREN BETREKKEN

Het jeugdbestuur van Waterschap Vallei en Veluwe werd in september 2021 opgericht. Dit werd gedaan nadat dijkgraaf Marijn Ornstein tijdens haar installatie als dijkgraaf het verzoek van voormalig jeugdbestuursvoorzitter Wilhelmine Rambonnet kreeg om jongeren meer te betrekken bij het werk van een waterschap. Het jeugdbestuur houdt het waterschap scherp op de thema’s waar het zich mee bezighoudt, zoals water, klimaat, economie en politiek. Dit doen ze door vanuit een ander perspectief naar de onderwerpen te kijken en ze van gevraagd en ongevraagd advies te voorzien. Tegelijkertijd kunnen ze en durven ze de boodschap van het waterschap goed te vertalen naar leeftijdsgenoten. Waarmee water(schaps)bewustzijn wordt vergroot.

Volg het jeugdbestuur op instagram: @jeugdbestuurvalleiveluwe
Voor meer info zie: www.vallei-veluwe.nl/jeugdbestuur

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie