Machiel Karels, gemeente Harderwijk op Endura EnergieCafé 12 sept 2023
Machiel Karels, gemeente Harderwijk op Endura EnergieCafé 12 sept 2023 Endura-OAK

Endura en gemeente Harderwijk informeren inwoners over warmtenetten: mogelijk ook in Zeebuurt en Hanzewaard

19 september 2023 om 11:00 Duurzaamheid

HARDERWIJK Endura en de gemeente Harderwijk hebben op dinsdag 12 september gezamenlijk een EnergieCafé georganiseerd bij California Harderwijk om de inwoners te informeren over de mogelijkheden van warmtenetten als duurzame energiebron. Het EnergieCafé bood inzicht in wat warmtenetten zijn, hoe ze bijdragen aan de verduurzaming van Harderwijk en Hierden, en welke uitdagingen zich voordoen. Meer dan 75 enthousiaste bezoekers namen deel aan dit informatieve evenement.

Roelof Potters van Alliander gaf een duidelijke uitleg over wat een warmtenet precies inhoudt en wat dit betekent voor huiseigenaren en huurders. Voor goed geïsoleerde woningen (met een label D of hoger) biedt aansluiting op een 70 graden warmtenet een duurzame verwarmingsoplossing.

SAMEN DE WIJK VERDUURZAMEN

In Stadsweiden hebben bewoners de handen ineengeslagen in Bewonersinitiatief Duurzaam Klein Stedenwaard. Ze streven ernaar gezamenlijk collectieve of individuele gasvrije oplossing te vinden. Ab de Haas legde uit welke stappen zijn gemaakt. Een enquête moet tonen of buurtbewoners individuele verduurzaming willen (bijv. collectieve aankoop warmtepompen) of aansluiting op een warmtenet. Daarna worden opties uitgewerkt en besproken met bewoners, Endura en gemeente. Andere wijken volgen de ontwikkelingen met belangstelling.

BELANGRIJKE ROL VAN WONINGCORPORATIES

Rob Paalman van Uwoon benadrukte de impact van duurzame warmtenetten voor huurders in Harderwijk. De woningcorporaties hebben een belangrijke stem in de besluitvorming. Het doel is alle coöperatiewoningen in 2050 CO2-neutraal te maken. Vanaf 2028 mogen woningen met E-F-G labels niet meer worden verhuurd. De kosten mogen niet worden doorberekend in de huurprijs. Betaalbaarheid van energie en comfort moeten behouden blijven. Keuzevrijheid voor huurders en duurzame energieopwekking zijn ook belangrijke uitgangspunten. 

Plannen voor de gemeente Harderwijk

Machiel Karels, de projectleider warmtetransitie in gemeente Harderwijk, deelde enthousiast de ontwikkelingen over warmtenetten in de gemeente. Verduurzaming is een gezamenlijke missie, waarbij bewoners, wooncoöperaties, Endura en andere initiatieven samenwerken. Er zijn nu tien potentiewijken geïdentificeerd waar de gemeente begint.

Het eerste warmtenet is al gerealiseerd in het Waterfront. Het warmtenet maakt gebruik van de Randmeren als duurzame warmtebron. Het net zal zich in de toekomst uitstrekken naar locaties buiten het Waterfront. Zeebuurt en Hanzewaard worden door de gemeente, samen met Uwoon onderzocht.

DE ROL VAN ENDURA

Sander Fijn van Draat, Endura, legde uit dat Endura als coöperatie actief deelneemt aan gesprekken over duurzaamheid in de gemeente. Warmtenetten met hernieuwbare bronnen passen binnen de missie van Endura, waarbij het delen van zowel de voordelen als de lasten een belangrijk aandachtspunt is. Hoe kunnen gebruikers meer zeggenschap krijgen over warmtenetten of mede-eigenaarschap, vergelijkbaar met het Zonnepark Harderwijk.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie