!
Q-koorts werd verspreid via de geitenveehouderij.
Q-koorts werd verspreid via de geitenveehouderij. pixabay

Afsluiting Science Cafe Harderwijk: veehouderij en onze gezondheid

29 maart 2024 om 13:40 Activiteiten

HARDERWIJK Op 26 maart 2024 was prof. Lidwien Smit te gast bij het Science Café Harderwijk. Zij is hoogleraar One Health en Milieu-epidemiologie bij de Universiteit Utrecht en hield een uiterst interessante en nuttige lezing over de effecten van de veehouderij op onze gezondheid.

‘One health’ is een begrip in de milieukunde waarin wordt samengevat dat de gezondheid van mens, dier en onze omgeving ten nauwste met elkaar samenhangen. Een belangrijk begin was de ontdekking van MRSA (de beruchte ziekenhuisbacterie) bij een nog jong kind. Onderzoek leerde dat deze afkomstig was van een varkenshouderij. Het resultaat is dat het gebruik van antibiotica en verwante middelen sterk is teruggedrongen.

De ‘vee-dichtheid’ in Nederland is de hoogste van Europa en dat maakt Nederland kwetsbaar voor zoönosen, ziekten die van dier op mens kunnen overgaan. Een huisarts in Herpen nam een tijd geleden waar dat er veel mensen met longontstekingen waren. Onderzoek leerde dat er een samenhang was met nabijgelegen geitenbedrijven, de Q-koorts verspreidde zich door de lucht en ook op grotere afstand kwamen steeds meer gevallen voor. Er moesten geiten worden geruimd of gevaccineerd en geleidelijk werd het probleem opgelost.

Dit veroorzaakte zorg bij omwonenden van veehouderijen over hun gezondheid. Professor Lidwien Smit doet nu onderzoek naar deze zorgen, zijn die terecht? En waardoor worden mogelijke problemen veroorzaakt? Veehouderijen stoten onder andere fijn stof, ammoniak (‘stikstof’), virussen en resistente bacteriën uit. Zij heeft met wetenschappelijk onderzoek gevonden dat astma, COPD en allergie minder vaak voorkomen in de buurt van veehouderijen maar dat mensen met COPD in die omgeving juist meer luchtwegklachten hebben en meer medicatie moeten gebruiken. Longontsteking komt in de omgeving van geitenhouderij en pluimveehouderij vaker voor dan elders. Ook bij de nertsenfokkerijen deden zich problemen voor door overgang van virussen van de mens op de nertsen en weer terug naar de mens.

De conclusie is dat ‘One Health’ met voldoende aandacht voor de gezondheid van mensen én dieren én hun omgeving voorop moet staan.

Met deze avond, waarvoor veel belangstelling bestond, werd het 13e seizoen van het Science Cafe Harderwijk afgesloten. Seizoen 2024-2025 start op 24 september 2024 met een actueel en interessant lezing over artificial intelligence (AI). Het bijwonen van de lezingen van het Science Café is gratis.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie