Voltallig bestuur Zwart-Wit 63 Harderwijk stapt op

  Sport

Harderwijk - Het voltallige bestuur van Zwart-Wit '63 heeft besloten te stoppen met haar werkzaamheden en haar taken terug te geven aan de club met ingang van 1 juli.

Het bestuur is hiertoe overgegaan omdat zij unaniem tot de conclusie is gekomen dat er geen ruimte binnen de club is om op verantwoorde wijze verder te gaan met het voorgenomen beleid. Het bestuur is ervan overtuigd dat doorgaan meer schade oplevert voor de club dan nu de functies neerleggen.

Het was bij het bestuur bekend dat het beleid waarin het bestuur een aantal zaken beter in beeld wilde krijgen en structureren, niet bij iedereen in de vereniging met evenveel applaus werd ontvangen. Toch achtten wij deze veranderingen noodzakelijk om tot een verantwoord financieel beleid te komen.

De weerstand is in de afgelopen maanden voor het bestuur al duidelijk merkbaar geworden bij pogingen vacante posten binnen het bestuur in te vullen. Dit ging wat het bestuur betreft te ver. Zover dat kandidaat-bestuursleden nog voor hun aanstellen dusdanig persoonlijk geschaad werden dat zij al voortijdig de handdoek in de ring gooiden. Mensen die geen enkele kans gehad hebben zich te bewijzen. Maar ook bestuursleden die na zorgvuldig voortraject waarin alle betrokkenen gekend werden zijn aangesteld, kregen na het stellen van wat kritische vragen op geen enkele wijze meer toegang tot fatsoenlijke inhoudelijke communicatie met betreffende commissies. Het bestuur kan niet verantwoord haar taken uitoefenen als zij niet in staat wordt gesteld vacante functies op te vullen.

De onhoudbare situatie is ontstaan doordat een groep verontruste prominente clubleden het bestuur een ultimatum hebben gemaild, waarin werd meegedeeld dat een aantal vrijwilligers op belangrijke functies binnen de club hun werkzaamheden zouden neerleggen als niet een aantal bestuursleden zouden opstappen. Herhaalde pogingen van het bestuur om in gesprek te komen werden niet beantwoord. Het neerleggen van taken door een aantal vrijwilligers is inderdaad gebeurd in de dagen na de mail. De club heeft te weinig vrijwilligers om de neergelegde taken op te vangen. Dit levert gevaar op voor de continuïteit van de vereniging.

Het bestuur heeft dan ook tot grote spijt en met enorme pijn in het hart moeten beslissen om per 1 juli aanstaande de functies neer te leggen en beschikbaar te stellen aan mensen die de onvrede weg kunnen nemen en daarmee continuïteit van de vereniging kunnen waarborgen. De groep verontruste prominente Zwart-witters heeft bij monde van hun woordvoerder de verzekering gegeven dat zij er alles aan zullen doen om de vereniging van een nieuw bestuur te voorzien.

De leden zijn gisteren van dit besluit op de hoogte gesteld.

Meer berichten