Foto: Eigen foto

CU ongerust over lot ouderen

  Politiek

door Lex Schuijl

Met de rubriek 'Voor de (d)raad ermee' biedt de Harderwijker Courant wekelijkse ruimte aan de visie van de lokale politieke partijen. Hierin kunnen zij aangeven waar hun fractie voor staat.

HARDERWIJK - ChristenUnie fractievertegenwoordigers Fenneke Fredrikze en Bart Jonkman verwoorden de zorgen van hun partij voor ouderen.

"Het is vrijdagmiddag en het gaat niet goed met mevrouw Jansen. Ze kan zichzelf plotseling niet meer redden en haar oude partner ziet het allemaal helemaal niet meer zitten. De twee dochters wonen ver weg en zijn al overbelast in de zorg voor hun ouders. Er moet even rust komen door mevrouw Jansen tijdelijk ergens op te nemen, waarbij ze goed verzorgd wordt en de mantelzorgers even tot rust kunnen komen." Aan het woord is Fenneke Fredrikze, fractievertegenwoordiger van de ChristenUnie in Harderwijk. In het dagelijks leven is zij bezig met onder andere het organiseren van zorg aan ouderen en ze vertelt gepassioneerd over haar werk. "Het kost de wijkverpleegkundige en huisarts te veel tijd om een tijdelijke opname te organiseren. Hier moet èn kan iets in veranderd worden." De ChristenUnie heeft over een zogenaamd 'regionaal zorgsteunpunt' schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Harderwijk gesteld. Uit de beantwoording blijkt dat de Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe hier nu actie op onderneemt.

Ouderenzorg onderbelicht

Bij dit alles trekt Fenneke Fredrikze actief op met Bart Jonkman, raadslid voor de ChristenUnie. Hij vult aan: "De afgelopen jaren hebben de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie terecht veel aandacht gekregen, maar de ouderenzorg is onderbelicht gebleven. Wij willen hier verandering in aanbrengen."

Acties

De ChristenUnie heeft de daad bij het woord gevoegd en het afgelopen jaar al verschillende acties uitgezet. Zo heeft de fractie tijdens verschillende debatten 'mantelzorg' en 'langer thuis wonen' ter sprake gebracht. "Ook hebben we aandacht voor ouderenmishandeling," geeft Jonkman aan, "Het is een groot probleem dat 1 op de 20 ouderen betreft. We willen dat dit eerder herkend en voorkomen wordt. Graag zien we dat professionals en vrijwilligers hier meer in geschoold gaan worden."

Manifest

Eerder heeft de ChristenUnie landelijk het manifest 'waardig ouder worden' opgesteld. De lokale afdeling is hier ook mee bezig. "Het is niet zo moeilijk je voor te stellen wat waardig ouder worden is," aldus Fredrikze, "Stel je mevrouw Jansen maar voor of – beter – jezelf over 20 of 30 jaar. Wij zijn de ouderen van de toekomst. Waardig ouder worden raakt ons allemaal."

Meer berichten