Harderwijk krijgt drie windmolens


Foto: Pixabay

Harderwijk krijgt drie windmolens

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - De meerderheid van de fracties wil de mogelijkheid open houden het debat aan te gaan over de plaatsing van drie windmolens op het terrein van het Waterschap Vallei & Veluwe op het bedrijventerrein Lorentz I. Het plan van het college van burgemeester en wethouders stuit op fel verzet van het bedrijf Calduran en Pure Energie die vinden dat het plan voor plaatsing van een windmolen op het terrein van Calduran aanzienlijke voordelen biedt.

Wijnand Kooijmans

Kritiek is er ook van Janneke Tijsseling die een natuurcamping beheert op het eiland De Kluut in het Veluwemeer. Zij heeft onder meer ernstige twijfels aan het rapport van het bureau Waardenburg over de gevolgen voor de vogels omdat het onderzoek is gedaan in een periode dat er weinig trek is van vogels. Maar volgens betrokken ambtenaren zijn er voldoende gegevens van de trek van vogels aanwezig om een afgewogen oordeel te vormen. Bovendien heeft de provincie Gelderland inmiddels de benodigde vergunningen afgegeven. Tijsseling vreest geluidsoverlast maar ook aantasting van het uitzicht. Dat valt, zo verwacht wethouder Bert van Bijsteren mee, omdat een groot deel van het eiland van bomen is voorzien die het uitzicht wegnemen. Tijsseling vindt plaatsing op het bedrijventerrein Lorentz III beter. Volgens wethouder Van Bijsteren is daar van afgezien omdat bedrijven zich daar graag willen vestigen en er hierdoor voor de gemeente Harderwijk een groot economisch belang mee is gediend.

Jelle de Waard van Pure Energie vindt dat voorbij wordt gegaan aan de voordelen van hun plan. Onder meer omdat de windmolens tweehonderd meter verder van het Waterfront komen te staan. Volgens hem heeft geen eerlijke vergelijking van de plannen plaatsgevonden en is het onderzoek gericht geweest op de uitkomsten die door het college van burgemeester en wethouders waren gewenst. Hetgeen ten stelligste wordt bestreden.

Volgens wethouder Van Bijsteren is het plan voor de windmolens op het terrein van het Waterschap financieel veel aantrekkelijker voor de gemeente. Met Calduran en Pure Energie was niet te spreken over een hogere vergoeding.

De meeste fracties vinden dat er nog veel vraagtekens zijn te plaatsen bij het voorstel om op voorhand in te stemmen met een herziening van het bestemmingsplan dat de komst van de windmolens mogelijk moet maken. Voor de gemeente is dat van belang omdat voor oktober een zogenoemde SDE subsidie kan worden aangevraagd voor het plaatsen van de windmolens. Met als voordeel dat juist extra geld beschikbaar is voor kleinere windmolens. Het plan van de gemeente windmolens van twee meter hoog te plaatsen is noodgedwongen teruggebracht tot 146,3 meter.

Het CDA vindt dat het college eerder met informatie naar de raad had kunnen komen en dan een extra vergadering, zoals nu, overbodig was geweest.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden