Foto: Hans van Oosterhoudt

Onderzoek naar bewapening boa's

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - Moeten de middelen waarover de boa’s in de gemeente Harderwijk kunnen beschikken worden uitgebreid of kan worden volstaan met handboeien en het toestaan van het gebruik van bodycams? Dat laatste gebeurt op korte termijn, naar het antwoord op de andere vraag wordt onderzoek gedaan.

Wijnand Kooijmans

De fracties van D66 en de Partij van de Arbeid zijn tegen het onderzoek naar uitbreiding van de middelen waarover de boa’s kunnen beschikken. Het gaat dan met name om de wapenstok en pepperspray. Marten Pijnenburg (D66) vindt dat de bestrijding van geweld is voorbehouden aan Defensie en politie. Agenten moeten hiervoor ook een jarenlange opleiding volgen en worden via cursussen regelmatig bijgespijkerd. Een korte opleiding voor boa’s om hen te leren met wapenstok en pepperspray volstaat niet, zo is zijn mening.

Voor Wilco Bos (PvdA) is doorslaggevend dat het hoofd van de boa’s in Harderwijk heeft aangegeven dat aan een uitbreiding naar het aantal middelen geen behoefte bestaat. Een onderzoek zal de mening hierover naar zijn mening niet doen wijzigen.

Volgens Peter Sels (CDA) neemt het hoofd een neutrale positie in maar leeft de vraag naar meer bewapening wel bij de boa’s zelf. Ook al wordt tot nu toe de mond als wapen gebruikt en is er nog geen sprake van gewelddadige incidenten tegen boa’s binnen Harderwijk en Hierden. Maar wel worden soms spanningen gevoeld in de contacten met derden.

Burgemeester Harm Jan van Schaik zegt dat in het overleg met het openbaar ministerie en de politie is gebleken dat men daar wel voorstander is van het uitrusten met handboeien van de boa’s. Maar dat andere middelen op dit moment niet behoeven te worden ingezet. Wel staat het college van burgemeester en wethouders positief tegenover het gewenste onderzoek.

Het college moet voor 1 november met een uitspraak komen of zij de inzet van extra (gewelds)middelen nodig of gewenst vinden. De raad moet hiervoor een voorstel worden voorgelegd.

De invoering van het gebruik van bodycams mag rekenen op de unanieme steun van de gemeenteraad. Ook hier speelt op de achtergrond mee dat het geweld tegen boa’s in de afgelopen maanden is toegenomen. Met het gebruik van de bodycams kan het veiligheidsgevoel van handhavers worden vergroot. De bodycams mogen alleen worden aangezet wanneer een boa dit voor haar of zijn veiligheid noodzakelijk is. Een training vooraf wordt gewenst gevonden.

Burgemeester Van Schaik zegt dat het gebruik van bodycams wordt ondersteund door het openbaar ministerie en de politie. Mede gezien ervaringen die hiermee zijn opgedaan in Putten. Streven is dat het gebruik van de bodycams voor 1 september is geregeld. Daar mag volgens de raad extra geld voor worden gevraagd.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden