Foto: Shutterstock

Cruijff Court geen haalbare kaart

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - Het Waterfront in Harderwijk voldoet niet aan de criteria voor de aanleg van een Cruijff Court. De kosten zijn hoog waardoor aanleg veelal alleen plaats vindt in bestaande wijken waar de maatschappelijke behoefte groot is.

Wijnand Kooijmans

Dat geeft het college van burgemeester en wethouders aan naar aanleiding van vragen van de VVD-fractie in de raad. Het schrappen van woningen ten bate van de door de VVD gevraagde extra speelruimte wordt als niet realistisch gezien. Dat geldt ook voor de aanleg van meer groen.

Mocht in overleg met de ontwikkelcombinatie van het Waterfront de ruimte en het geld toch beschikbaar komen voor een alternatief Cruijff Court dan wordt overleg met bestaande en/of toekomstige bewoners gewenst gevonden. In Stadsdennen en Frankrijk zijn vanwege overlast kunstgrasvoetbalvelden verwijderd of verplaatst.

Volgens het college zijn er in het Waterfront geen extra maatregelen nodig om kinderen veilig te doen spelen. De VVD vond dit gewenst in verband met de dichte bebouwing, de straten en het vele water in de wijk. Ook worden hobbels gezien als het gaat om het inleveren van parkeergelegenheid in de binnenstad voor extra speeltoestellen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden