Foto: Pixabay

Inwoners betalen iedere kilo afval

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - Inwoners van de gemeente Harderwijk moeten op termijn gaan betalen voor iedere kilogram huishoudelijk afval dat moet worden ingezameld. Voorlopig wordt eerst het aantal keren dat de grijze afvalbak wordt geleegd teruggebracht van 26 naar 16 keer. Dat is de uitkomst van de discussie in de Harderwijker gemeenteraad.

Wijnand Kooijmans

Het plan van het college van burgemeester en wethouders kwam niet zonder slag of stoot door de gemeenteraad. Een amendement van CDA en PvdA de komst van een afvalcoach te schrappen uit de plannen werd door de overige partijen verworpen. Dat geldt ook voor het amendement van CDA en Harderwijk Anders plastic, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD) apart in te zamelen in transparante zakken.

Wethouder Bert van Bijsteren keerde zich tegen dit amendement. Hij snapt dat de voorkeur kan uitgaan naar gescheiden inzamelen van afval. De gemeente Harderwijk kent op dit moment, zo is zijn mening, een goed inzamelingssysteem waardoor kan worden volstaan met één persoon op de wagen. Bij een gescheiden inzameling van PMD zijn twee mensen extra nodig. Dat kan maken dat de kosten anderhalf miljoen euro duurder uitvallen. Dat leidt alleen tot een verdere verhoging van de afvalstoffenheffing.

Hij krijgt in dit opzicht onder meer steun van Peter de Groot (VVD) die van mening is dat door het teruggaan in het aantal keren dat huishoudelijk afval wordt ingezameld de kosten al zullen stijgen. “En dan anderhalf miljoen euro aan extra kosten. Wie gaat dat betalen?”

Door de raad werden meerdere moties aangenomen om tot een verfijning van de nieuwe regels te komen. Eén daarvan is dat bij de berekening voor 2021 moet worden uitgegaan van de huidige hoeveelheid restafval van 150 kilogram per inwoner. Voor deze hoeveelheid mag de afvalstoffenheffing alleen trendmatig worden verhoogd. Daarmee moeten huishoudens worden beloond die aan de doelstelling voldoen van honderd kilogram per persoon.

In de motie is ook opgenomen dat het betalen per kilogram huishoudelijk afval versneld moet worden ingevoerd. Ook moet worden gekeken naar de kosten van slotjes op de containers om vervuiling door derden te voorkomen. Alle scholen worden actief benaderd om hun wensen te horen om middels gft-containers hun restafval te scheiden. De gemeente gaat in gesprek met lokale supermarkten, winkelbedrijven en andere lokale ondernemingen om te komen tot het verminderen van overbodig plasticafval bij de inwoners, zoals verpakkingsmateriaal.

De raad stemt, met de stem van Harderwijk Anders tegen, ook voor een proefperiode van zes maanden om de inwoners de kans te geven hun gedrag te veranderen. Dit voordat afgerekend wordt per gelegde container.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden