Foto: Pixabay

Zwarte Piet verbannen uit Harderwijk

  Nieuwsflits

HARDERWIJK –Zwarte Piet is met onmiddellijke ingang verbannen uit Harderwijk, de Sinterklaashoofdstad van Nederland. Een motie hiertoe werd met een ruime meerderheid door de gemeenteraad aangenomen.

Wijnand Kooijmans

 De motie werd ingediend door D66, Partij van de Arbeid, GroenLinks en Harderwijk Anders en kreeg de steun van de VVD. De fracties van CDA, ChristenUnie, Gemeentebelang en SGP stemden tegen. Zij willen wel dat een dialoog op gang komt maar niet met als uitgangspunt dat de uitkomst moet zijn dat Zwarte Piet niet meer welkom is. Dat legt, zo wordt aangegeven, een te zware hypotheek op de discussie.

Dat laatste was voor burgemeester Harm-Jan van Schaik ook reden namens het college van burgemeester en wethouders de motie te ontraden. Tenzij een passage uit de motie zou worden geschrapt. Hierin is vastgelegd dat de gemeente openlijk stelling moet nemen tegen Zwarte Piet en de burgemeester alleen een officiële rol mag vervullen als de pieten zijn ontdaan van, zoals aangegeven, stereotyperende kenmerken. Dat geldt voor alle bijeenkomsten rond Sinterklaas.

Volgens Van Schaik refereert de motie aan een landelijke maatschappelijke discussie die ook niet voorbij gaat aan Harderwijk. Door hem is, mede aan de hand van de inhoud van de motie, een gesprek gevoerd met het comité dat jaarlijks de intocht van Sinterklaas in Harderwijk regelt. Daaruit is naar voren gekomen dat de leden best bereid zijn de dialoog aan te gaan om tot een oplossing te komen. Maar nu al aangegeven dat de uitkomst moet zijn dat Zwarte Piet moet verdwijnen legt ook volgens Van Schaik een te zware druk op de gesprekken.

Maarten Reckman (Harderwijk Anders): “De discussie wordt nu al vijf jaar gevoerd. Het is tijd nu zelf een besluit te nemen.” De indiener van de motie Anke Buurman-Kuiper (D66) gaf aan de door de tegenstanders gewraakte passage niet te willen intrekken. Mede op grond van gesprekken met het comité. Die hebben, zo geeft zij aan, al eens aangegeven op te zullen stappen indien Zwarte Piet wordt geweerd.

Voor de voorstanders weegt zwaar dat Harderwijk een gastvrije gemeente wil zijn waar iedereen zichzelf kan zijn. Om die reden ook veel acties zijn ondernomen naar een inclusieve samenleving voor elke Harderwijker en Hierdenaar. Het Sinterklaasfeest moet, zo vinden zij, een feest zijn voor iedereen. Een traditionele Zwarte Piet-figuur past hier anno 2000 volgens hen niet bij. Zwaar weegt dat er kinderen zijn die zich gekwetst voelen door de aanwezigheid van Zwarte Pieten bij de intocht.

Wilco Mazier (CDA) trachtte na het aannemen van de motie via een tweede motie alsnog te komen tot een dialoog tussen alle betrokken partijen. Maar hiervoor de tijd te nemen tot 2021. Deze motie werd met achttien tegen tien stemmen verworpen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden