Foto: Pixabay

Peiling GGD: Angst voor corona neemt flink af

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - Acht procent van de inwoners van de regio Noord- en Oost Gelderland is door het corona-virus de baan kwijt geraakt. Dat blijkt uit een derde peiling naar de impact van het corona-virus door de Gemeenschappelijke Geneeskundige Dienst (GGD). Door de grote deelname is het onderzoek representatief voor de regio.

Wijnand Kooijmans

Uit de peiling blijkt dat 89 procent van de inwoners aangeeft zo normaal mogelijk door te gaan met het leven. In de tweede peiling was dit 85 procent. Ook geven meer mensen aan dat hun werk gewoon doorgaat. Dat aantal is gestegen van 51 naar 76 procent. Gaf tijdens de tweede peiling nog 39 procent van de mensen aan thuis te werken, dat percentage is nu gezakt naar 31 procent.

Acht op de tien ouders zijn positief over het feit dat de kinderen weer naar school of de opvang gaan. Ouders van kinderen onder de twaalf jaar zijn vaker positief dan ouders van kinderen tussen de twaalf en achttien jaar oud.

Van de deelnemers aan de peiling geeft dertien procent aan dat hun financiële situatie is verslechterd. Van de mensen met een eigen bedrijf of werkzaam zijn als zzp'er geeft 41 procent aan dat ze er financieel op achteruit zijn gegaan. Van hen is 35 procent zijn of haar werk geheel of gedeeltelijk kwijt geraakt.

Door de afname van het aantal ziekenhuisopnames en de sterfte door het coronavirus wordt de angst onder de bevolking minder. In juni gaf 15 procent van de mensen aan bang te zijn door de situatie rondom corona. In maart was dit 38 procent. Vrouwen, mensen die in een risicogroep zitten en ouder zijn dan zeventig jaar zijn relatief vaker angstig. In juni was 43 procent nog bezorgd. Van hen is 66 procent bevreesd voor een tweede coronagolf. De helft van de mensen die bezorg zijn zijn dat omdat anderen zich niet aan de anderhalve meter afstand houden.

Het gemiddelde rapportcijfer is in juni gestegen van 7,1 naar 7,4. Mensen die alleen wonen scoren het laagst, zij geven het leven gemiddeld een 7. Mensen die met één of meerderen samen wonen geven een 7,5 als rapportcijfer.

Nog steeds missen veel mensen het afspreken met familie en vrienden al is het percentage gedaald van 83 procent in april naar 70 procent in juni. De groep mensen die zich eenzaam voelt blijft met 18 procent gelijk. Verder missen zeven op de tien mensen lichamelijk contact.

Het gevoel van saamhorigheid heeft een flinke tik gekregen. Was dit in april nog 62 procent, nu resteert nog maar 39 procent. Het gevoel van saamhorigheid is het sterkst in de zorg.

Het drinken van alcohol neemt nog steeds toe. Als het gaat om de negatieve invloed op de leefstijl dan laat zich deze het sterkst voelen in de leeftijd van 18 tot 45 jaar. Uit de peiling blijkt dat 65+ zich minder zijn gaan bewegen.

Van mensen met verkoudheidsklachten heeft maar 1 op de 8 zich laten testen op corona. Veel mensen vinden dat hun klachten een gevolg zijn van andere aandoeningen, de klachten snel over waren of testen onzinnig wordt gevonden. Gemiddeld 60 procent denkt zich te laten vaccineren zodra er een vaccin is.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden