Foto: Pixabay

Meningen inzamelen afval lopen uiteen

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - De meningen over de inzameling van afval zoals deze vanaf 2021 in de gemeente Harderwijk moet gaan plaatsvinden zijn binnen de raad nog verdeeld. Voorstel van het college is dat het aanbieden van de grijze container met restafval teruggaat van 26 naar 16 keer per jaar.

Wijnand Kooijmans

 Uiteindelijk doel is het aantal kilogram dat per inwoner wordt aangeboden in 2025 te hebben teruggebracht van 150 naar 30 kilogram. In dat jaar wil het college ook invoeren dat betaald moet worden per kilogram grijs afval dat wordt aangeboden. Een afvalcoach moet bijdragen aan de bewustwording van de inwoners. Maar ook krijgt de coach opsporingsbevoegdheden.

Harderwijk Anders ziet dit bijvoorbeeld niet als een oplossing omdat voor deze keuze geen draagvlak bestaat onder de inwoners. Wat deze partij betreft moet het scheiden van afval worden gestimuleerd en niet worden afgedwongen. Aangegeven wordt dat het niet stimulerend werkt dat wanneer minder afval aan de weg wordt gezet de kosten toch stijgen. De partij wil plastic, metalen verpakkingen en drankkarton(PMD) vooraf scheiden. Dat is volgens hen de enige logische manier die bijdraagt aan een grotere bewustwording en vermindering van de lasten.

Volgens de SGP bevindt zich nog te veel groente-, fruit- en tuinafval(gft) en oud-papier in de grijze container. PMD afval kan wat deze partij betreft worden ingeleverd bij de milieustraat. De VVD fractie vindt het vooral belangrijk dat een besluit wordt genomen. Het apart inzamelen van PMD ziet deze partij als een achterhaald idee. Gemeenten die dat wel doen denken aan stoppen. Wel leeft de vrees dat het minder aanbieden van de grijze container niet bij iedere inwoner de gewenste prikkel oplevert daaraan ook gevolg te geven.

De ChristenUnie wil dat vooral ingezet wordt op het terugdringen van de hoeveelheid plastic afval. Dit omdat plastic één van de oorzaken is van de klimaatverandering. Er moet worden gewerkt om afval om te zetten in grondstoffen. Wat GroenLinks betreft mag wel direct worden ingevoerd dat per kilogram afval moet worden betaald.

Het CDA wil de afvalcoach schrappen uit de plannen en het geld dat daarmee vrijkomt benutten om mensen de kans te bieden PMD afval aan te bieden in containers bij winkelcentra. De partij ziet niets in het verminderen van het aantal keren dat de grijze afvalcontainer mag worden aangeboden. Het scheiden van PMD afval wordt als cruciaal gezien de afvalstroom terug te dringen.

D66 wil het liefst zo snel mogelijk naar het systeem dat per kilogram afval wordt betaald. Wethouder Bert van Bijsteren vindt dat de raad in ieder geval een keuze moet maken. “We kunnen niet achterover blijven zitten, dan zitten we in 2025 nog steeds op 150 kilogram afval per persoon.” De raad neemt 9 juli een besluit.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden