Foto: Shutterstock

Maatwerkwoningen aan Parallelweg

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - Er komt verder onderzoek naar de mogelijkheden voor de bouw van acht maatwerkwoningen op een perceel grond aan de Parallelweg 7 in Harderwijk. Indien de raad hiermee akkoord gaat wordt de komende maanden met belanghebbenden gekeken hoe de locatie het beste vorm kan worden gegeven.

Wijnand Kooijmans

 Door de gemeente is onderzoek gedaan naar vier locaties om hieraan een aantal woonbestemmingen toe te voegen. Naast de Parallelweg zijn dan Lorentz 1 en de Zandlaan waar eveneens acht woningen en een beheerdersunit mogelijk zijn. Aan de Ceintuurlaan is plek voor maximaal vier woningen en een beheerdersunit.

De woningen zijn bestemd voor inwoners van Harderwijk en de regio die, vaak door een combinatie van oorzaken of problemen, behoefte hebben aan een rustige woonplek. Hier moeten ze zelf tot rust komen en al dan niet met begeleiding zelfstandig kunnen wonen. Die mensen verblijven nu nog onnodig lang in de maatschappelijke opvang of in woonwijken.

Het onderzoek naar de bouw van de acht maatwerkwoningen wordt uitgevoerd door de gemeente in samenwerking met IrisZorg. Deze organisatie werkt samen met zorgaanbieders EBC Zorg, Stichting Ontmoeting en de GGD. IrisZorg kan zorgen voor een 24 uur bereikbaarheid per dag en zeven dagen in de week. Ook is men bereid te fungeren als aanspreekpunt voor de buurt.

In eerste instantie is gekeken naar twaalf mogelijke locaties in Harderwijk en Hierden. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek zijn de vier nader onderzochte locaties bekeken op grond waarvan is gekozen voor de Parallelweg.

Om aan de geluidsnormen te voldoen moet op de locatie aan de Parallelweg aan twee zijden van het terrein een drie meter absorberend geluidsscherm te worden geplaatst. Dit gezien de ligging nabij rijksweg A28, de Parallelweg en de spoorlijn Zwolle-Amersfoort.

Het in de omgeving gevestigde bedrijf loon- en schilderwerken K. Klaassen vormt, zo is de verwachting, geen beletsel voor de realisering van de acht maatwerkwoningen. Dat geldt ook voor manege Rantrime aan de 2e Parallelweg dat buiten de geldende afstand van dertig meter ligt. De locatie aan de Parallelweg ligt in het zogenoemde ‘Eendengebied’. Met een goede verkaveling van het terrein kan een deel van de beplanting worden behouden waardoor het groene karakter van het perceel nog enigszins overeind blijft.

Het perceel gaat afgebakend worden door een twee meter brede strook met beplanting en daarbinnen een hekwerk over een lengte van 223 meter. Het totale perceel heeft een oppervlakte van ruim drieduizend vierkante meter. Op het terrein moet 397 vierkante meter aan bebouwing worden gesloopt.

Streven is te komen tot een buurtbeheercommissie. Het traject hiervoor wordt direct na de zomer opgestart.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden