Foto: Pixabay

Meldpunt voor arbeidsmigranten

  Nieuwsflits

HARDERWIJK – Harderwijk krijgt een meldpunt voor arbeidsmigranten met als doel uitbuiting te voorkomen. Hierbij moet worden gestreefd naar samenwerking met de gemeenten Ermelo en Zeewolde. Dat is de uitkomst van de raadsvergadering waar de afwegingskaders voor huisvesting van arbeidsmigranten werden vastgesteld.

Wijnand Kooijmans

 In de kaders wordt vastgelegd dat per locatie maximaal 150 arbeidsmigranten mogen worden gehuisvest. Tot vreugde van Bert Holleman (Gemeentebelang) omdat hiermee volgens hem het plan van tafel is voor de komst van een Polen hotel aan de Goede Reede van tafel is. De initiatiefnemer heeft aangegeven dat er minimaal 180 tot 200 arbeidsmigranten op een locatie moeten worden gehuisvest om dit financieel haalbaar te maken. Onder meer wat betreft toezicht.

Er komen avonden waar arbeidsmigranten de mogelijkheid krijgen zich in te laten schrijven. De ervaring is dat momenteel zestig procent van de arbeidsmigranten zich niet laat inschrijven bij de gemeente Harderwijk. Dat maakt het voor bedrijven niet mogelijk loonbelasting voor hen af te dragen. De avonden moeten de arbeidsmigranten ook de mogelijkheden bieden zich laten uit te schrijven. Ieder half jaar moet worden gecontroleerd welke arbeidsmigrant op welk adres is gehuisvest. Wethouder Jeroen de Jong is bereid dit plan met betrokkenen te bespreken. Ook hij is van mening dat de kennis over hoeveel arbeidsmigranten er wonen en werken in de gemeente Harderwijk moet verbeteren.

Er komt geen dwingende voorwaarde dat de huisvesting moet plaatsvinden in één- en tweepersoonskamers. Waarbij vijftig procent éénpersoonskamers moet betreffen. Een voorstel hiertoe werd met nipte meerderheid verworpen door de tegenstemmen van D66, Harderwijk Anders en de VVD. Ondanks dat wethouder De Jong had aangegeven dat het college van burgemeester en wethouders zich in het voorstel konden vinden. Volgens hem draagt het bij aan meer privacy en een beter woonklimaat voor arbeidsmigranten. Tegenstanders vinden het vreemd dat de regeling moet gelden voor arbeidsmigranten en bijvoorbeeld niet voor studenten.

Tegenstanders vinden dat hiermee de keuze van arbeidsmigranten voor de door hen gewenste huisvesting te veel wordt vastgelegd. Harderwijk Anders: ‘We draven hiermee te ver door. Straks wordt de arbeidsmigrant nog verplicht gordijnen op te hangen in de kleuren van de Harderwijker vlag.”

Met de kaders wil Harderwijk onder meer de huisvesting van arbeidsmigranten in reguliere woningen terugdringen. Hierdoor ontstaat naar de mening van de raad te veel verdringing op de woningmarkt. In de volgende vergadering moet worden gestemd over eisen voor het bieden van onder meer vertier maar ook of een wasserette aanwezig moet zijn.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden