Foto: Shutterstock

Meer mensen in financiële problemen

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - Door de gemeente Harderwijk wordt verwacht dat een grote groep mensen die in financiële problemen is gekomen zich gaat melden. Met betrokken partijen is het college van burgemeester en wethouders het gesprek aangegaan hoe hierop in Harderwijk kan worden voorgesorteerd.

Wijnand Kooijmans

Op dit moment is nog geen trendbreuk te zien als het gaat om het beroep op individuele jeugdhulp of de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het beroep op de bijstand is wel een teken die de crisis zichtbaar maakt. In de periode van de corona-crisis is het aantal bijstandsaanvragen dat Meerinzicht heeft ontvangen gestegen.

Bleef het aantal aanvragen in de eerste twee maanden beperkt tot respectievelijk 18 en 17, in maart steeg dit tot 34 aanvragen. Gevolgd in april door 29 en in mei 28 aanvragen. Hierbij is echter geen correctie doorgevoerd ten aanzien van seizoensinvloeden. Voor het gehele jaar wordt met meerdere scenario's rekening gehouden. Eind 2019 waren er 916 mensen in de bijstand. In het meest gunstige scenario groeit dit aantal in 2020 tot 934, in het meest ongunstige geval tot 984.

Voor 2021 wordt een verdere stijging voorzien. Eind dat jaar wordt uitgegaan van 1.184 mensen in de bijstand. In 2022 wordt in het meest gunstige geval weer een daling verwacht tot 998 cliënten en 1.325 in het meest ongunstige geval.

Geconstateerd wordt dat het maatschappelijk werk weer op huisbezoek gaat. Inclusief Intervens is inmiddels druk bezig met het invoeren van de anderhalve meter grens. Kantoorpersoneel heeft de afgelopen maanden meegelopen om werknemers te coachen op het anderhalve meter protocol.

Ouderen zijn niet vergeten. In antwoord op vragen van de ChristenUnie wordt door het college van burgemeester en wethouders aangegeven dat vanuit verschillende hoeken er aandacht is geweest voor deze groep inwoners. Zo zijn er bijna driehonderd kaarten gemaakt door de kinderen uit Harderwijk en heeft men van ondernemers bloemen en gebak mogen ontvangen.

De Oude Synagoge is gestart met vrijdagmaaltijden. Het is, zo geeft het college aan, nog even wachten in hoeverre mensen durven te komen. Veel activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligersorganisaties. Het is aan hen of ze mogelijkheden zien hun activiteiten opnieuw op te starten, zo wordt gezegd door het college.

Door het college worden vooralsnog geen problemen ervaren in de regelgeving. Er worden vooral kansen gezien in het intensiveren van samenwerking en het anticiperen op de ontwikkelingen die met enige vertraging op de gemeente afkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de doorstroom vanuit de WW naar de bijstand.

Gesignaleerd wordt dat de crisis mensen heeft geholpen zich over hun vraag- of aanbodverlegenheid heen te zetten. En daardoor het aantal hulpvragen toeneemt.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden