Foto: Shutterstock

Parkvilla houdt gemoederen bezig

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - De meningen over de omvang van de gewenste Parkvilla in het Waterfront lopen sterk uiteen. Een deel van de omwonenden wil dat wordt vastgehouden aan de maximale hoogte van achttien meter die is opgenomen in het bestemmingsplan. Ook enkele partijen neigen daar naar. Wel zijn alle partijen het eens dat het pand met veel groen moet worden omgeven. Het Waterfront moet geen betondorp worden, zo geeft ook wethouder Bert van Bijsteren aan.

Wijnand Kooijmans

Namens omwonenden geeft inspreker Sjoerd Leensen aan blij te zijn dat de gemeente nu meer ruimte en tijd biedt om tot een oplossing te komen. Al blijft dat moeilijk en zijn partijen, naar zijn mening na anderhalf jaar nog geen centimeter opgeschoten. Hij wijst op het gebrek aan faciliteiten in het Waterfront om te sporten en te spelen. Als mogelijk alternatief ziet hij hogere bouw langs de N302, de provinciale verbindingsweg tussen Harderwijk en Flevoland.

Wethouder Van Bijsteren is van mening dat de plek van de Parkvilla de enige locatie is waar een bijzonder gebouw kan worden neergezet. Met wel draagvlak waarbij de discussie niet moet blijven steken op een grasspriet. Het moet iets moois worden waar ook over honderd jaar nog over wordt gesproken. Het geheel wordt geen parkje met wat gras en boompjes. Een trapveldje is in aantocht.

De VVD is na een bezoek aan de plek waar de Parkvilla moet komen tot de conclusie gekomen dat de meningen verdeeld zijn. Een deel is tegen maar er zijn ook voorstander van een ontwikkeling met een hoger gebouw en een deel interesseert het niet. De partij pleit voor een gebouw met verschillende hoogtes waarin veel glas wordt gebruikt en hout aan de buitenkant. Ingepakt in een groenwand.

D66 spreekt van een lastige kwestie met voor- en tegenstanders. Maar ook dat we in een andere tijd leven dan bij de start van de plannen voor het Waterfront toen de Parkvilla nog met potlood was ingetekend. Deze partij nam als eerste de term betondorp in de mond. Misschien moet gekeken worden of elders compensatie kan worden geboden door elders hoger te bouwen. Is dat niet haalbaar dan moet er in ieder geval veel groen komen.

Naar aanleiding van opmerkingen van de ChristenUnie zegt Van Bijsteren dat getracht is de voetprint (de omvang van het gebouwd) zo klein mogelijk te bouwen. Het streven van het college is te komen tot een Parkvilla die door zoveel mogelijk Harderwijkers wordt omarmd. Zonder zich direct te verstoppen achter een bouwhoogte.

Harderwijk Anders (HA) en SGP vragen zich af of alle benodigde informatie wel bij de raadsleden op tafel ligt om tot een afgewogen oordeel te komen. Van dreigende schadeclaims zit HA niets terug in de stukken. De neiging bij beide partijen bestaat te kiezen voor maximaal achttien meter.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden